Wyszukiwarka produkt�w   

UWAGA! Brak produktu LAMISILATT KREM 15 G w ofercie!

Producent: NOVARTIS
Status: NIEDOSTPNY
LAMISILATT KREM 15 G
SkadSubstancja czynna:
- chlorowodorek terbinafiny

Substancje pomocnicze:
- wodorotlenek sodu
- alkohol benzylowy
- monostearynian sorbitanu
- palmitynian cetylu
- alkohol cetylowy
- alkohol stearynowy
- polisorbat 60
- mirystynian izopropylu
- woda oczyszczona

DziaanieSubstancja czynna preparatu - terbinafina jest lekiem przeciwgrzybiczym o szerokim zakresie dziaania (dziaa na dermatofity, plenie, niektre grzyby dimorficzne oraz drodzaki).

WskazaniaPreparat jest stosowany w leczeniu:
- grzybicy stp
- grzybicy fadw skrnych
- grzybicy skry gadkiej
- upieu pstrego
- drodycy skry

Grzybica stp wystpuje na jednej lub dwch stopach najczciej pomidzy palcami. Pojawia si take na podeszwowym sklepieniu stopy (podbiciu). Zmiany grzybicze miedzy palcami cechuje maceracja, zuszczanie, mog mie take charakter pcherzykowy. Do nagych zaostrze z wysiewem licznych pcherzykw i pcherzy dochodzi przewanie podczas upaw. Swdzenie, bl, stan zapalny, wysiew pcherzykw mog mie charakter agodny lub nasilony. W przypadku dugo utrzymujcej si grzybicy stp moe dochodzi do zakaenia paznokci (grzybica na powierzchni lub pod pytk paznokciow). Paznokcie staj si pogrubiae, matowe, pod wolnym ich brzegiem dochodzi do nagromadzenia mas rogowych. Nastpuje rozwarstwienie pytki paznokciowej, paznokie moe zosta zniszczony. W przypadku pojawienia si opisanych powyej zmian w obrbie paznokci naley zwrci si po porad do lekarza, gdy Lamisilatt krem nie jest skuteczny w grzybicy paznokci. Konieczne jest wwczas przyjmowanie lekw wydawanych z apteki na podstawie recepty lekarskiej (np. Lamisil w tabletkach).

Grzybica fadw skrnych - moe pojawia si na tych obszarach skry, ktre s pofadowane i wilgotne tj.:
- w pachwinach - na wewntrznej powierzchni ud (zmiany obustronne, ale take czsto bardziej nasilone po jednej stronie; zmiany te mog rozprzestrzenia si do poladkw lub ku grze brzucha. - pod piersiami - w obrbie pach
Pojawiajce si w tych rejonach zmiany grzybicze powoduj zaczerwienienie, wid i uszczenie naskrka.

Grzybica skry gadkiej - moe wystpowa na caym ciele, najczciej spotykana jest na nieowosionej skrze gowy, szyi, twarzy, oraz ramionach. Charakterystyczne s obrczkowate ogniska o zabarwieniu rowym do czerwonego. Pokryte s one grudkami i uskami, szerz si one obwodowo i wykazuj skonno do ustpowania w czci rodkowej.

upie pstry - wystpuje na skrze w postaci uszczcych si, plackowatych ognisk. Zmiany te mog uwidacznia si wycznie latem, poniewa ogniska grzybicy nie brzowiej pod wpywem opalania si, uwidaczniaj si jako rnej wielkoci plamy soneczne. upie pstry pojawia si gwnie na tuowiu, szyi, ramionach zwaszcza podczas upaw, przy wzmoonej potliwoci skry.

PrzeciwwskazaniaNie naley uywa tego preparatu w przypadku nadwraliwoci na ktrykolwiek ze skadnikw (informacja zawarta w ulotce). Poinformuj swojego lekarza lub farmaceut, e Lamisilatt krem zawiera skadniki powodujce u Ciebie reakcje nadwraliwoci i w zwizku z tym jest dla Ciebie nieodpowiedni.

DawkowanieJak stosowa Lamisilatt krem
Otworzy hermetycznie zamknit tub a nastpnie: - umy i osuszy rce i miejsca chorobowo zmienione.
- niewielk ilo kremu nanie na zmienione chorobowo partie skry; lekko wcierajc.
- po kadorazowym zastosowaniu preparatu naley dokadnie umy rce
- w przypadku stosowania preparatu w fadach skrnych naley przykry miejsca te wie i czysta gaz, zwaszcza uywajc kremu na noc.

Jak dugo naley stosowa Lamisilatt Krem

Stosowanie u dorosych i dzieci powyej 12. roku ycia:
- grzybica stp stosowa raz dziennie przez 1 tydzie.
- grzybica fadw skrnych stosowa raz dziennie przez 1 tydzie.
- grzybica skry gadkiej stosowa raz dziennie przez 1 tydzie.
- drodyca skry stosowa raz dziennie przez 1 tydzie.
- upie pstry raz dziennie przez dwa tygodnie.
Nawet jeeli objawy zakaenia ustpuj po stosowaniu kremu przez zaledwie par dni, wane jest dalsze stosowanie przez cay, zalecany czas. Wynika to z faktu, e po kilkudniowym stosowaniu preparatu Lamisilatt krem, w zakaonych miejscach mog nadal znajdowa si grzyby, ktre jeszcze nie zostay zniszczone przez terbinafin zawart w preparacie. W efekcie doj moe do nawrotu zakaenia. Preparat wykazuje dugotrwae dziaanie - kiedy jest stosowany przez 7 dni (maksymalnie 14 dni) a aktywno przeciwgrzybicz w obrbie skry utrzymuje nawet do 4 tygodni; dziaa wic nawet po zakoczeniu stosowania. W razie braku poprawy po 2 tygodniowym okresie stosowania, naley skontaktowa si z lekarzem.

Jak postpowa podczas leczenia preparatem Lamisilatt Krem
W celu zwikszenia efektu leczniczego naley zmienion chorobowo skr:
- Utrzymywa w czystoci poprzez regularne mycie.
- Wyciera delikatnie, nie trze.
- Unika drapania si.

Podstaw profilaktyki chorb grzybiczych skry jest stosowanie wasnego rcznika, ubra osobistych oraz czste mycie.

Co zrobi jeli zapomniae uy kremu?
W takim przypadku naley go jak najszybciej zastosowa ponownie i nastpnie nakada zgodnie ze schematem dawkowania. Jeli to tylko moliwe naley regularnie stosowa Lamisilatt krem, gdy zachowanie schematu dawkowania jest podstaw powodzenia terapii i zmniejsza ryzyko ponownej infekcji.

Dziaania niepodaneW wikszoci przypadkw Lamisilatt krem jest dobrze tolerowany, jakkolwiek tak jak w przypadku wszystkich lekw u niektrych osb mog wystpi dziaania niepodane. Sporadycznie wystpuje zaczerwienienie skry, wid lub pieczenie w miejscach pokrytych kremem. Objawy te rzadko wymagaj przerwania leczenia. Tych niegronych objaww nie naley jednak myli z reakcjami alergicznymi takimi jak: wid, wysypka, pcherzyki i pokrzywka, ktre wprawdzie pojawiaj si rzadko, ale oznaczaj, e naley przerwa leczenie.

Informacje dodatkoweOstrzeenia specjalne
Preparat przeznaczony wycznie do stosowania zewntrznego. Nie stosuj go w jamie ustnej, nie poykaj. Unikaj kontaktu z oczami. Jeeli przypadkowo preparat dostanie si do oczu naley je przemy biec wod.

Jeeli jeste w ciy moesz stosowa preparat wycznie na zalecenie lekarza.
Nie stosuj preparatu Lamisilatt krem jeeli karmisz piersi, chlorowodorek terbinafiny - aktywny skadnik leku jest wydzielany z mlekiem.
Niemowlta nie powinny mie dostpu do leczonej skry w tym piersi.

Stosowanie u dzieci
Nie stosowa u dzieci poniej 12. roku ycia.


Tagi: grzybica
Cena 35.64 z
Brak produktu w ofercie
LAMISILATT KREM 15 G

Podobne do LAMISILATT KREM 15 G


Polecamy w We-Dwoje.pl

KONIEC