Polki.pl

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital - Gdańsk


 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Gdańsk , ul. Dębinki 7   (80-952 Gdańsk)
  pomorskie (powiat M. Gdańsk)
 • tel.058 3492000
  email info@uck.gda.pl
  www www.uck.gda.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne -...

 • 1

  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gdańsk , ul. Dębinki 7 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  • Ambulatorium Pediatryczne Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Ambulatorium Okulistyczne Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Ambulatorium okulistyczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Ambulatorium Laryngologiczne Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Blok Operacyjny Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Blok Operacyjny Kardiochirurgii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Apteka Szpitalna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Farmakologia kliniczna
  • Dział Sterylizacji i Dezynfekcji Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Dział higieny i epidemiologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
   Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Regionalne Centrum Koordynacji Transplantacji Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Transplantologia kliniczna
  • Blok operacyjny Kliniczna Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Izba Przyjęć Kliniczna Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
  • Samodzielny Zespół Neuroanestezjologii Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Dział anestezjologii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Samodzielny Zespół Kardioanestezjologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Dział anestezjologii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
  • Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   Endoskopia - Chirurgia ogólna
   Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia ogólna
   Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
  • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   Endoskopia - Chirurgia klatki piersiowej
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
  • Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Klinika Chirurgii Plastycznej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział chirurgii plastycznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
  • Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział kardiochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
  • Klinika Neurochirurgii Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Kliniczny Oddział Ratunkowy z Oddziałem Chirurgii Urazów Wielonarządowych - Oddział Chirurgii Urazów Wielonarządowych Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Klinika Otolaryngologii z Oddziałem Chirurgii Szczękowo - Twarzowej - Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
  • Kliniczny Oddział Ratunkowy z Oddziałem Chirurgii Urazów Wielonarządowych Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna ratunkowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia klatki piersiowej
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia naczyniowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia onkologiczna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia stomatologiczna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia dziecięca
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurochirurgia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia dziecięca
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gastroenterologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Klinika Okulistyki Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   Angiografia - Okulistyka
   Inne - Okulistyka
   Inne - Transplantologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Klinika Otolaryngologii z Oddziałem Chirurgii Szczękowo - Twarzowej - Oddział Otolaryngologii Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Klinika Neurologii Dorosłych Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Neurologii Rozwojowej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział diabetologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
  • Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział nefrologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   USG - Choroby wewnętrzne
   USG - Nefrologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
  • Oddział Hemodializy Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Stacja dializ
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   Produkty lecznicze - Nefrologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
  • Ośrodek Dializy Otrzewnowej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Stacja dializ
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   Produkty lecznicze - Nefrologia
  • Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział gastroenterologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Klinika Hematologii i Transplantologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział hematologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
  • Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Genetyka kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Genetyka kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Genetyka kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział kardiologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   USG - Pediatria
   USG - Kardiologia dziecięca
   Inne - Kardiologia
   Inne - Kardiologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia dziecięca
  • Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział onkologiczny
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radioterapia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
  • Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   Badania laboratoryjne - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 3492000  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Oddział Nerwic Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 3492000  
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział ginekologii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Onkologii Ginekologicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział ginekologii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chemioterapii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Klinika Położnictwa Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział położniczy
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Klinika Neonatologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział endokrynologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
  • Klinika Urologii Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   USG - Urologia
   Endoskopia - Urologia
   Inne - Urologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Klinika Rehabilitacji Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział rehabilitacyjny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 3492000  
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Klinika Pediatrii - Oddział Diabetologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział diabetologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Pododdział Udarowy Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Radiologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Medycyny Nuklearnej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
  • Zakład Diagnostyki Chorób Serca Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   USG - Kardiologia
   Inne - Angiologia
   Inne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Centralne Laboratorium Kliniczne Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Hematologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Immunologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
  • Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Mikrobiologia lekarska
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   Pozostałe usługi pomocnicze - Mikrobiologia lekarska
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Kardioangiologii Inwazyjnej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Pracownia hemodynamiki
   Angiografia - Kardiologia
   Inne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia endoskopii
   USG - Choroby wewnętrzne
   USG - Gastroenterologia
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Zakład Radiologii Neonatologicznej i Ginekologicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Szkoła Rodzenia Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Szkoła rodzenia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Laboratorium Genetyki Klinicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Genetyka kliniczna
   Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Samodzielna Pracownia Badań Czynnościowych Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Farmakologia kliniczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Hipertensjologia
  • Laboratorium Patomorfologii Klinicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Zakład patomorfologii
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   Badania laboratoryjne - Neuropatologia
   Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Patomorfologia
   Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neuropatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
   Cytologia - Diagnostyka laboratoryjna
   Cytologia - Patomorfologia
   Cytologia - Neuropatologia
   Histopatologia - Diagnostyka laboratoryjna
   Histopatologia - Patomorfologia
   Histopatologia - Neuropatologia
   Techniki specjalne - Diagnostyka laboratoryjna
   Techniki specjalne - Patomorfologia
   Techniki specjalne - Neuropatologia
   Badania molekularne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania molekularne - Patomorfologia
   Badania molekularne - Neuropatologia
  • Regionalne Centrum Diabetologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Inne - Okulistyka
   Inne - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
  • Poradnia Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Układowych Schorzeń Tkanki Łącznej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Endokrynologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Poradnia Hematologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Immunologii Klinicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia immunologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Kardiologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Regionalne Centrum Nadciśnienia Tętniczego Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   Inne - Hipertensjologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
  • Poradnia Kardiologiczno-Nefrologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Inne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Poradnia Nefrologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Poradnia Dermatologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Genetyczna Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia genetyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Neurologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Bólu Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Miastenii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Onkologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Pneumonologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Inne - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Proktologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej i Chorób Sutka Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Kardiochirurgii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
  • Poradnia Neurochirurgii Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Poradnia Urazowo Ortopedyczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   Inne - Okulistyka
   Tomografia komputerowa - Okulistyka
   Angiografia - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Inne - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Foniatryczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Inne - Audiologia i foniatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Inne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Poradnia Metabolicznych Fenyloketonurii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Poradnia Cukrzycowa Dla Dzieci Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Hematologii Dla Dzieci Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Chorób Immunologicznych Dzieci Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia immunologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Poradnia Kardiologii Dla Dzieci i Dorosłych z Wadami Wrodzonymi Serca Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia wad serca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Chorób Nerek i Nadciśnienia Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Hipertensjologia
   Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   USG - Pediatria
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Urologia dziecięca
   USG - Nefrologia
   Inne - Pediatria
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Urologia dziecięca
   Inne - Nefrologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Neurologiczna i Przeciwpadaczkowa Dla Dzieci Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Onkologii Dziecięcej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Konsultacyjna Dziecięca Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Dla Chorych Po Transplantacji Nerki Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia transplantologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Alergicznych Chorób Skóry Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Andrologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia andrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Niepłodności i Rozrodczości Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia leczenia niepłodności
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Onkologii Ginekologicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Ciąży Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Noworodka Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
  • Poradnia Urologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Poradnia Andrologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia andrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Poradnia Alergologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Inne - Alergologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Poradnia Transplantacji Szpiku Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia transplantologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
  • Poradnia Audiologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Zaburzeń Snu Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   Inne - Psychiatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
  • Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Angiografia - Kardiologia
   Inne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Laktacyjna Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia laktacyjna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neonatologia
  • Oddział Dzienny Kliniki Rehabilitacyjnej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 3492000  
   Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytoniu Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia antynikotynowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Mammografii w Zakładzie Radiologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Pracownia mammografii
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inna - Chirurgia onkologiczna
   Inna - Chirurgia plastyczna
   Inna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Patomorfologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Zdrowie publiczne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
   Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nadzór radiologiczny - Zdrowie publiczne
  • Oddział Medycyny Nuklearnej przy Zakładzie Medycny Nuklearnej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział medycyny nuklearnej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna nuklearna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna nuklearna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   Inna - Medycyna nuklearna
   Inna - Onkologia kliniczna
   Inna - Zdrowie publiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna nuklearna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   Diagnostyka obrazowa - Kardiochirurgia
   Diagnostyka obrazowa - Neurochirurgia
   Diagnostyka obrazowa - Neurologia
   Diagnostyka obrazowa - Chirurgia naczyniowa
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia dziecięca
   Angiografia - Kardiochirurgia
   Angiografia - Neurochirurgia
   Angiografia - Neurologia
   Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   Angiografia - Kardiologia
   Angiografia - Kardiologia dziecięca
   Inne - Kardiochirurgia
   Inne - Neurochirurgia
   Inne - Neurologia
   Inne - Chirurgia naczyniowa
   Inne - Kardiologia
   Inne - Kardiologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia dziecięca
  • Oddział Patologii Ciąży Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział patologii ciąży
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Genetyka kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Genetyka kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   USG - Położnictwo i ginekologia
   USG - Genetyka kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Genetyka kliniczna
  • Oddział Medycyny Transplantacyjnej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział transplantologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   USG - Choroby wewnętrzne
   USG - Hipertensjologia
   USG - Nefrologia
   USG - Transplantologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
  • Pracownia Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Komputerowej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Onkologia kliniczna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radioterapia onkologiczna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Ginekologia onkologiczna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Klinika Rehabilitacji Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Zakład Rehabilitacji Dział Fizjoterapii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Klinika Rehabilitacji Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Rehabilitacji Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
   Inne - Neurologia
  • Oddział Ortopedii Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
  • Klinika Alergologii i Pneumonologii - Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Alergologia
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby płuc
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Lekarza POZ Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Diagnostyka laboratoryjna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Diagnostyka laboratoryjna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Zabiegowy Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Diagnostyka laboratoryjna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
  • Poradnia Promocji Zdrowia Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Klinika Alergologii i Pneumonologii - Oddział Alergologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział alergologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Klinika Alergologii i Pneumonologii - Oddział Pneumonologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej - Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Rehabilitacja stacjonarna - Anestezjologia i intensywna terapia
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
  • Blok Operacyjny CMI Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Pracownia tomografii komputerowej CMI Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rezonansu magnetycznego CMI Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG CMI Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej CMI Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii w CMI Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Pracownia mammografii
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Zdrowie publiczne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Patomorfologia
   Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nadzór radiologiczny - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia onkologiczna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia plastyczna
  • Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca - Oddział Intesywnego Nadzoru Kardiologicznego Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Klinika Kardichirurgii i Chirurgii Naczyniowej - Oddział Kardiochirurgii dla Dzieci Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
  • Kliniczne Centrum Kardiologii Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   USG - Choroby wewnętrzne
   USG - Kardiologia
   Inne - Choroby wewnętrzne
   Inne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 34 92 000  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Pododdział Intensywnej Terapii w Oddziale Pooperacyjnym CMI Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Rehabilitacja stacjonarna - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne - Diagnostyka laboratoryjna
   Leczenie stacjonarne - Genetyka kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia otolaryngologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Inne - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii ogólnej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia okulistyczna Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Poradnia położniczo ginekologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki POZ Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
  • Gabinet położnej POZ Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie środowiskowe - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia medycyny pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna pracy
  • Kl. Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Pododdział Chorób Wewnętrznych Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej - Punkt pobrań materiału do badań Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia lekarza POZ Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Kl. Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii Oddział Immunologii Klinicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Oddział immunologii klinicznej
   Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Immunologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny sportowej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 058 349 20 00  
   Poradnia medycyny sportowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna sportowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna sportowa
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna sportowa
  • Klinika Onkologii i Radioterapii - Oddział Dzienny Chemioterapii Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Oddział leczenia jednego dnia
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Leczenia Niedożywienia i Zaburzeń Metabolicznych Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Zespół Leczenia Środowiskowego Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
   Leczenie w domu pacjenta - Zdrowia środowiskowe
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Psychiatria
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Zdrowia środowiskowe
  • Klinika Rehabilitacji - Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 058 3492000  
   Oddział rehabilitacji pulmonologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Choroby płuc
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Klinika Rehabilitacji - Oddział Dzienny Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 058 3492000  
   Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Klinika Rehabilitacji - Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 058 3492000  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Rehabilitacji - Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 058 3492000  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja stacjonarna - Psychologia kliniczna
   Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   Rehabilitacja dzienna - Reumatologia
   Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja dzienna - Psychologia kliniczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Fizjoterapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychologia kliniczna
  • Klinika Rehabilitacji - Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 058 3492000  
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Gabinet Zabiegowy Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 3492000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Gabinet Zabiegowy Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 349 20 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Gabinet Zabiegowy Gdańsk, ul. Dębinki 7      Telefon: 58 348 20 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Główna Izba Przyjęć Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne
  • Oddział Obserwacyjno-Diagnostyczny Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium Ogólne Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium Chirurgiczne Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Ambulatorium chirurgiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Toksykologicznego Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział medycyny paliatywnej
   Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   Usługi w zakresie dializowania - Toksykologia kliniczna
  • I Klinika Kardiologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   USG - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Klinika Pediatrii - Oddział Obserwacyjny Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Klinika Pneumonologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Endoskopia - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Kliniczne Centrum Kardiologiczne Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   USG - Choroby wewnętrzne
   USG - Kardiologia
   Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   Angiografia - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   USG - Choroby wewnętrzne
   USG - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Sutka Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Klinika Alergologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Oddział alergologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Zakład Rehabilitacji Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Laboratorium Patomorfologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   Badania laboratoryjne - Neuropatologia
   Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Patomorfologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neuropatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
  • Zakład Psychiatrii Biologicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Psychiatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Zakład Alergologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Zakład Medycyny Pracy Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Laboratorium Endokrynologii Ginekologicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Samodzielna Pracownia Patomorfologii Klinicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Pracownie inne
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Patomorfologia
   Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • II Samodzielna Pracownia Radiologii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół Poradni Przyklinicznych Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Mikrobiologia lekarska
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ośrodek Soczewek Kontaktowych Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Geriatryczna Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Wad Wrodzonych Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia wad serca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Ostrych Zatruć Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia toksykologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Toksykologia kliniczna
  • Poradnia Mikrobiologii Klinicznej Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Mikrobiologia lekarska
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Mikrobiologia lekarska
  • Poradnia Osteoporozy Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Wad Wzroku i Aplikowania Soczewek Kontaktowych Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Poradnia Żywienia i Dietetyki Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Osteoporozy Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Onkologiczna - Chorób Sutka Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Leczenia Porfirii Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chorób Układu Pozapiramidowego Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Uzależnień Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Toksykologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Zaburzeń Oddychania Gdańsk, ul. Dębinki 7     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Klinika Pneumonologii - Zespół Domowego Leczenia Tlenem Gdańsk, ul. Dębinki 7     
 • 2

  "Szpital Kliniczna"
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gdańsk , ul. Kliniczna 1a (pomorskie / powiat M. Gdańsk)

Opieka zdrowotna Gdańsk

Specjalizacje, resorty ZOZ Gdańsk


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie