Polki.pl
kom. (2)

Ulga podatkowa dla samotnych matek

Jesteś matką samotnie wychowująca dziecko? Odlicz to od swojego rozliczenia podatkowego za 2011 rok.

Ulga podatkowa dla samotnych matek

Według przepisów o PIT matka samotnie wychowująca dziecko to rodzic lub opiekun prawny, jeżeli osoba ta jest panną, wdową, rozwódką, albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. W odniesieniu do osób rozwiedzionych decyduje orzeczenie sądowe o sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Za matkę samotnie wychowującą dzieci uważa się także podatnika pozostającego w związku małżeńskim, którego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Do rozliczenia ulgi na dziecko służy zeznanie PIT-36 lub PIT-37. Kwotę odliczenia wskazuje się w załączniku PIT-O. W PIT-O należy podać liczbę dzieci, numery PESEL, kwoty odliczeń oraz miesiące, za które należy się odliczenie. Na każde dziecko przysługuje 92,76 zł miesięcznego odliczenia, co w przeliczeniu rocznym daje kwotę 1112, 04 zł.
Samotny rodzic może również skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania, czyli wspólnego rozliczenia podatku wraz z dzieckiem. W ten sposób matka wychowująca samotnie dziecko zaoszczędzi na podatku, gdyż dzieli swoje dochody na dwa, a podatek jest naliczany od mniejszej kwoty.

Jakie warunki, oprócz statusu osoby samotnie wychowującej dziecko, trzeba spełnić by móc rozliczyć się na preferencyjnych zasadach w danym roku podatkowym?

  • wychowywać dziecko do ukończenia 18 lub 25 r. ż., które uczy się lub studiuje. Dodatkowo dziecko pracujące w danym roku podatkowym nie powinno uzyskać dochodów przekraczających kwotę 3089 zł.
  • opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym, otrzymującym zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, wiek w tym przypadku nie ma znaczenia
  • nie może prowadzić działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem liniowym 19%, kartą podatkową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawą skorzystania z tego rodzaju rozliczenia jest złożenie wspólnego zeznania w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2012 roku.

Źródło: www.artivia.pl
Oceń 5,00 / 1

Kuchnia Anny Jurksztowicz: surówka z kapusty

 
 

Zobacz także

 
 

Podobne w temacie Poradnik finansowy

Skomentuj Ulga podatkowa dla samotnych matek

Gość We-Dwoje.pl
Komentujesz jako dsfdsfds  /  Wyloguj sięZarejestruj się  /  Zaloguj się

Podobne do Ulga podatkowa dla samotnych matek

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl