Polki.pl

SZPITAL WOJEWÓDZKI W ELBLĄGU - Elbląg


 • SZPITAL WOJEWÓDZKI W ELBLĄGU
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Elbląg , ul. Królewiecka 146   (82-300 Elbląg)
  warmińsko-mazurskie (powiat M. Elbląg)
 • tel.55 239 59 00
  email wszz@szpital.elblag.pl
  www www.szpital.elblag.pl
Oceny (1)
5.00
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - SZPITAL WOJEWÓDZKI W ELBLĄGU

 • 1

  Szpital

  Elbląg , ul. Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  telefon 55 239 59 00, email wszz@szpital.elblag.pl, www www.szpital.elblag.pl
  • izba przyjęć Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostała opieka ambulatoryjna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Pozostałe
  • oddział anestezjologii i intensywnej terapii Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • oddział chirurgii onkologicznej Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Psychologia kliniczna
  • oddział dermatologiczny Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • oddział pediatryczny z pododdziałem neurologiczno - rehabilitacyjnym Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • oddział niemowlęcy Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział niemowlęcy
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
  • oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologopedia
  • oddział neurochirurgii, traumatologii z pododdziałem neurospondyliatrii Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
  • oddział noworodka, patologii i intensywnej terapii noworodka Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • oddział okulistyczny Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • oddział otolaryngologiczny z pododdziałem chirurgii szczękowo - twarzowej Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • oddział położniczy Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział położniczy
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • oddział patologii ciąży Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział patologii ciąży
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • oddział ginekologiczny Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • oddział dzienny chemioterapii Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział leczenia jednego dnia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • oddział urologiczny Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • blok operacyjny Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Blok operacyjny
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • trakt porodowy Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Sala porodowa
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • pracownia diagnostyki inwazyjnej chorób układu krążenia Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Pracownia hemodynamiki
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Inne - Kardiologia
  • pracownia serologii grup krwi i bank krwi Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Pracownia serologiczna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Immunologia kliniczna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • apteka szpitalna Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • I oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem gastroenterologicznym Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • II oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem endokrynologicznym Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • szpitalny oddział ratunkowy Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • pracownia wszczepiania rozruszników Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   Pozostałe wyroby - Kardiologia
  • izba przyjęć dziecięca Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   Pozostałe - Pediatria
  • izba przyjęć położnicza Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe - Położnictwo i ginekologia
  • oddział reumatologiczny Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • oddział onkologiczny Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział onkologiczny
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • oddział kardiologiczny z pododdziałem kardiologii inwazyjnej Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • pododdział udarowy oddziału neurologicznego Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • pracownia radiologii zabiegowej Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • oddział chirurgii dziecięcej Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • oddział dzienny dermatologiczny Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • oddzial kardiologii z intensywnym nadzorem kardiologicznym Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • oddział dzienny neurologiczny Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • oddział dzienny okulistyczny Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • oddział psychiatryczny z pododdziałem psychosomatycznym Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • oddział dzienny psychiatryczny Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • oddział reumatologiczny z pododdziałem dziennym reumatologicznym Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • oddział dzienny reumatologiczny Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • oddział chemioterapii Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • I oddział chorób wewnętrznych Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • II oddział chorób wewnętrznych Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • oddział dzienny diabetologiczny Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Oddział diabetologiczny
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • oddział chirurgii jednego dnia Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • oddział rehabilitacyjny stacjonarny Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • dział szybkiej diagnostyki Elbląg, ul. Królewiecka 146     
  • laboratorium skórno - wenerologiczne Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia spirometryczna Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia alergologiczna Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia diabetologiczna Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia neurochirurgiczna Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • poradnia neurologiczna Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia onkologiczna Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • poradnia chirurgii onkologicznej i stomii Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • poradnia otolaryngologiczna Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia foniatryczna Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • poradnia schorzeń tarczycy Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia osteoporozy Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia zaburzeń lipidowych Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Pracownie inne
  • poradnia nadciśnienia tętniczego Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia menopauzy i adnropauzy Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia okresu przekwitania
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia andrologiczna Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia andrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia chirurgii szczękowej Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • poradnia fizjologii i zaburzeń rozwoju Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia cukrzycowa Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia alergologiczna dla dzieci Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia neurologiczna dla dzieci Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • poradnia gruźlicy i chorób płuc Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia kardiologiczna Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • poradnia nefrologiczna Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • poradnia gastrologiczna Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia gastrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • oddział kardiologiczny z intensywnym nadzorem kardiologicznym i z pododdziałem kardiologii inwazyjnej Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • poradnia otolaryngologiczna i chirurgii szczękowej Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia leczenia jaskry Elbląg, ul. Królewiecka 146     
  • poradnia dermatologiczna, Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • dział dezynfekcji i centralnej sterylizacji Elbląg, ul. Królewiecka 146     
  • dział żywienia Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • poradnia nadciśnienia tętniczego Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • transport sanitarny Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna transportu
  • sekcja higieny i epidemiologii Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Dział higieny i epidemiologii
   Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Dział Ratownictwa Medycznego
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Elbląg , ul. Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
 • 3

  Poradnie Specjalistyczne i Konsultacyjne
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Elbląg , ul. Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  • poradnia neurologiczna i padaczkowa dla dorosłych Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • poradnia nadciśnienia tętniczego Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
 • 4

  Pracownie, Działy, Laboratoria i Zakłady
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Elbląg , ul. Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
 • 5

  Dział Ratownictwa Medycznego

  Elbląg , ul. Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  telefon 55 239 59 00, email wszz@szpital.elblag.pl, www www.szpital.elblag.pl
  • zespół wyjazdowy "N" Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół specjalistyczny Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 233 63 78  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół specjalistyczny Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół podstawowy Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • transport sanitarny Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna transportu
  • zespół podstawowy Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 233 63 78  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół podstawowy Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 248 61 35  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół specjalistyczny R Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 248 00 61  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół podstawowy Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 239 84 14  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • dyspozytornia Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: 55 233 63 78  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy "K " Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Zespół wyjazdowy kardiologiczny K
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy "W" Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska Elbląg, ul. Królewiecka 146      Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • zespół wyjazdowy "W" Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół podstawowy Elbląg, ul. Królewiecka 146     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Elbląg

Specjalizacje, resorty ZOZ Elbląg


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie