Polki.pl

Szpital Wielospecjalistyczny - Poznań


 • Szpital Wielospecjalistyczny
 • Poznań , ul. Juraszów 7-19.   (60-479 Poznań)
  wielkopolskie (powiat Poznań-Jeżyce)
 • tel.61 821-22-00
  email szpital@lutycka.pl
  www www.lutycka.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital Wielospecjalistyczny

 • 1

  Szpital Wielospecjalistyczny

  Poznań , ul. Juraszów 7/19 (wielkopolskie / powiat Poznań-Jeżyce)
  telefon 061 821-22-00, email szpital@lutycka.pl, www lutycka.pl
  • Oddział Kardiologiczno-Internistyczny Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Internistycznej oraz Zespołami ds. Diabetologii, Gastroenterologii Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Otolaryngologiczny Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
  • Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z pododdziałem Endoprotezoplastyki i Endoskopii Stawów Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Okulistyczny Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych z Pododdziałem Chirurgii Gastroenterologicznej i Endokrynologii Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział transplantologiczny
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologicznym, Pododdziałem Porodowym, Pododdziałem Położnictwa, Perinatologii, Rozrodczości Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Zespołami Leczenia Urazów Wielonarządowych i Leczenia Bólu oraz Stacją Dializ Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Neurologiczny z Zespołem ds. Stwardnienia Rozsianego Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Chorób Skóry Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Dermatologia i wenerologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neonatologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Transplantologia kliniczna
  • Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne
  • Apteka Szpitalna Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład Patomorfologii Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Zakład patomorfologii
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Badań Czynnościowych Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Psychologii Klinicznej i Pomocy Społecznej Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
  • Zakład Diagnostyki Endoskopowej Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Otorynolaryngologia
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Endoskopia - Anestezjologia i intensywna terapia
   Endoskopia - Chirurgia ogólna
   Endoskopia - Urologia
  • Pracownia Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowa Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Udarowy z Intensywnym Nadzorem Nad Chorymi z Udarem Mózgu Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Pracownia Fizjoterapii Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział ortopedyczny A Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział ortopedyczny B z pododdziałem dla dzieci i młodzieży Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia elektrofizjologii Poznań, ul. Juraszów 7/19     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Izba przyjęć Poznań, ul. Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Dermatologia i wenerologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Alergologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia naczyniowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby płuc
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diabetologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Endokrynologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gastroenterologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Nefrologia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej "A" z Zespołem ds. Urologii, Chirurgii Naczyniowej i Koloproktologii Poznań, ul. Juraszów 7/19     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
  • Izba Przyjęć Poznań, ul. Juraszów 7/19     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Wielkopolskie Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej im. Ireneusza Wierzejewskiego
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Poznań , ul. Gąsiorowskich 7-8. (wielkopolskie / powiat Poznań-Grunwald)
  • Poradnia Leczenia Bólu Poznań, ul. Gąsiorowskich 7-8.     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Oddział Ortopedyczny A Poznań, ul. Gąsiorowskich 7-8.     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Ortopedyczny B Poznań, ul. Gąsiorowskich 7-8.     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Ortopedyczny Dziecięcy i Młodzieżowy C Poznań, ul. Gąsiorowskich 7-8.     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Przychodnia ortopedyczna Poznań, ul. Gąsiorowskich 7-8.     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pododdział Rehabilitacji Poznań, ul. Gąsiorowskich 7-8.     
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Blok Operacyjny Ortopedyczny Poznań, ul. Gąsiorowskich 7-8.     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne
  • Oddział Ortopedyczny B z Podoodziałem dla Dzieci i Młodzieży Poznań, ul. Gąsiorowskich 7-8.     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Opieka zdrowotna Poznań

Specjalizacje, resorty ZOZ Poznań


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie