Polki.pl

Szpital w Śremie - Śrem


 • Szpital w Śremie
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Śrem , ul. Chełmońskiego 1   (63-100 Śrem)
  wielkopolskie (powiat Śrem miasto)
 • tel.61 2815443
  email sekretariat@szpital-srem.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital w Śremie

 • 1

  Szpital w Śremie

  Śrem , ul. Chełmońskiego 1 (wielkopolskie / powiat Śrem miasto)
  telefon 61 2815443, email sekretariat@szpital-srem.pl,
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Urologiczny Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Pediatryczny Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Chorób Wewnętrznych Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Laryngologiczny Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Neurologiczny Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Udarowy Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Noworodkowy Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chirurgiczny Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Blok Operacyjny Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Porodowy Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Sala porodowa
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Ambulatorium Ogólne Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Ambulatorium ogólne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół specjalistyczny - wyjazdowy S Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Izba Przyjęć Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne
  • Dział Fizjoterapii Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Rehabilitacja Dzienna Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
  • Gabinet EKG i Spirometrii Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne
  • Gabinet EEG i Auidiometrii Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne
  • Pracownia Endoskopowa Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Endoskopia - Urologia
  • Pracownia Prób Czynnościowych Układu Krążenia Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Apteka Szpitalna Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia Ortopedyczna Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurologiczna Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet Zabiegowy Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia Chirurgiczna Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urologiczna Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół podstawowy - wyjazdowy P Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
  • Centralna Sterylizatornia Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
  • Poradnia Chorób Metabilicznych Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Dział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Śrem, ul. Chełmońskiego 1     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Śrem

Specjalizacje, resorty ZOZ Śrem


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl