Polki.pl

Szpital w Ochojcu - Katowice


 • Szpital w Ochojcu
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Katowice , ul. Ziołowa 45-47   (40-635 Katowice)
  śląskie (powiat M. Katowice)
 • tel.32 35 98 000
  email dyrektor@gcm.pl
  www http://www.gcm.pl
Oceny (3)
3.67
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital w Ochojcu

 • 1

  Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Katowice , ul. ul. Ziołowa 45-47 (śląskie / powiat M. Katowice)
  telefon 32 35 98 196, email rtg@gcm.pl, www http://www.gcm.pl
  • Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598198  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598290  
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598300  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Oddział Neurologii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598306  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598011  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Oddział Rehabilitacji Leczniczej Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598241  
   Oddział rehabilitacyjny
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Fizjoterapia
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598270  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Laryngologii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598107  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598100  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • I Oddział Kardiologii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598729  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • II Oddział Kardiologii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598694  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • III Oddział Kardiologii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598690  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Kardiochirurgii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598644  
   Oddział kardiochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
  • Oddział Elektrokardiologii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598893  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598594  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Ambulatorium przy Izbie Przyjęć SSW Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598126  
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Izba Przyjęć SSW Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598123  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Ambulatorium przy Izbie Przyjęć GOK Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598681  
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Zakład Endoskopii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598380  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Zakład Bakteriologii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598347  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Zakład Kardioanestezji i Intensywnej Terapii Pooperacyjnej Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598864  
   Dział anestezjologii
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Apteka Szpitalna Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598490  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Laboratorium Analityczne Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598567  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia ECHO Serca Wysiłkowe Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598862  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   USG - Kardiologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ECHO Serca Przezprzełykowe Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598862  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   USG - Kardiologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Stymulacji Przezprzełykowej Serca Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598862  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii i Ablacji Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598670  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Wszczepiania Układów Stymulujących Serca Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598893  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Komputerowej Analizy EEG Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598306  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Komputerowej Analizy Holter-EEG Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598306  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Komputerowej Analizy EMG Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598306  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Komputerowej Analizy Doppler-USG Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598306  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   USG - Neurologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Psychologiczna Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598306  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Potencjałów Wywołanych Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598306  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Diagnostyki Audiologicznej i Elektronystagmografii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598331  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Fiberoskopii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598107  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia RTG Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598220  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia TK Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598224  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia NMR Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598224  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598220  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598221  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   Angiografia - Angiologia
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Naczyniowych - Mikrokrążenia Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598198  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Angiologia
  • Pracownia Spirometrii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598300  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Diagnostyki Elektrokardiograficznej Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598300  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EEG Biofeedback Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598011  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
  • Pododdział Udarowy Oddziału Neurologii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598306  
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598636  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Bank Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598114  
   Bank krwi
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Izba Przyjęć GOK Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598681  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598732  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział Dziecięcy Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598270  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Neurofizjologii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598241  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Dziecięcy Oddziału Rehabilitacji Leczniczej Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598168  
   Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Onkologii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598962  
   Oddział onkologiczny
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział Geriatrii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598239  
   Oddział geriatryczny
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
  • Oddział Neurochirurgii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 35 98 000  
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział Geriatrii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47     
   Oddział geriatryczny
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • I Oddział Kardiochirurgii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: ----  
   Oddział kardiochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
  • Oddział Strukturalnych Chorób Serca Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: ----  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Szybkiej Diagnostyki i Ratownictwa Kardiologicznego Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Audiologii Dziecięcej Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia audiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Urologiczna Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Oddział Urologii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: ----  
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Patomorfologii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: ----  
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • Zakład Kardiologii Inwazyjnej Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: ----  
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Bronchofiberoskopii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47     
   Pracownie inne
  • Samodzielna Pracownia EMG Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Poradnia Chirurgii Ręki Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia chirurgii ręki
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Centralna Sterylizatornia Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: ----  
   Sterylizatornia
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia Audiologiczna Dla Dorosłych Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Foniatryczna Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Przeciwpadaczkowa Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia padaczki
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chorób Immunologicznych Układu Nerwowego Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Wad Postawy Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Nadciśnienia Tętniczego Wtórnego Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47     
   Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Laboratorium Kontrolno-Pomiarowe Aparatury Radiologicznej Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: ----  
   Dział nadzoru radiologicznego
   Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Zakład Patomorfologii

  Katowice , ul. ul. Ziołowa 45-47 (śląskie / powiat M. Katowice)
  telefon 32 35 98 577, email patomorfologia@gcm.pl, www http://www.gcm.pl
  • Pracownia Cytologii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 35 98 577  
   Pracownia cytologiczna
   Cytologia - Patomorfologia
  • Pracownia Immunohistochemii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 35 98 577  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Techniki specjalne - Patomorfologia
 • 3

  Zakład Kardiologii Inwazyjnej

  Katowice , ul. ul. Ziołowa 45-47 (śląskie / powiat M. Katowice)
  telefon 32 35 98 562, email hemo@gcm.pl, www http://www.gcm.pl
  • Pracownia Hemodynamiki Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598562  
   Pracownia hemodynamiki
   Angiografia - Kardiologia
  • Hybrydowa Sala Zabiegowa Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 35 98 562  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
 • 4

  Blok Operacyjny Wielospecjalistyczny

  Katowice , ul. ul. Ziołowa 45-47 (śląskie / powiat M. Katowice)
  www http://www.gcm.pl
  • Blok Operacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598245  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
  • Blok Operacyjny Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598316  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Blok Operacyjny Oddziału Laryngologii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598153  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Blok Operacyjny Oddziału Neurochirurgii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 35 98 000  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
 • 5

  Blok Operacyjny Kardiochirurgiczny

  Katowice , ul. ul. Ziołowa 45-47 (śląskie / powiat M. Katowice)
  www http://www.gcm.pl
  • Blok Operacyjny Oddziału Kardiochirurgii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: 32 3598863  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Blok Operacyjny I Oddziału Kardiochirurgii Katowice, ul. ul. Ziołowa 45-47      Telefon: ----  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 6

  Oddział Kardiologii w Cieszynie

  Cieszyn , ul. ul. Bielska 4 (śląskie / powiat Cieszyn)
  telefon 33 85 205 11 wew 335, email kardiologia-cieszyn@gcm.pl, www www.gcm.pl
  • Oddział Kardiologii Cieszyn, ul. ul. Bielska 4      Telefon: 33 85 205 11 wew 335  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Izba Przyjęć Cieszyn, ul. ul. Bielska 4      Telefon: 33 85 205 11 wew 335  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia

Opieka zdrowotna Katowice

Specjalizacje, resorty ZOZ Katowice


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie