Polki.pl

Szpital w Kup - Kup


 • Szpital w Kup
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Kup , ul. Miarki 14   (46-082 Kup)
  opolskie (powiat Dobrzeń Wielki)
 • tel.774032850
  email sekretariat@szpital-kup.eu
  www www.szpital-kup.eu
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital w Kup

 • 1

  Szpital Pulmonologiczno - Reumatologiczny w Kup
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kup , ul. ul. Miarki 14 (opolskie / powiat Dobrzeń Wielki)
  • Oddział Chorób Płuc Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774032841  
   Oddział chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Chorób Płuc dla Dzieci Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774032844  
   Oddział chorób płuc dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Reumatologiczny Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774032835  
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774032847  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Izba Przyjęć Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774695455  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Apteka Szpitalna Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774032869  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia chorób płuc Kup, ul. ul. Miarki 14     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chorób płuc dla Dzieci Kup, ul. ul. Miarki 14     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Kardiologiczna Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774274712  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Reumatologiczna Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774274707  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774032867  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774032850  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia USG Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774274728  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774274724  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Choroby płuc
  • Pracownia Endoskopii Górnego Odcinka Przewodu Pokarmowego Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774032849  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Bronchoskopii Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774032849  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Choroby płuc
  • Dział Fizjoterapii Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774274705  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Laboratorium Diagnostyczne Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774032868  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Reumatologiczna Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774065456  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774065456  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774065463  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Rehabilitacyjny Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774065452  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Geriatryczny Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774274702  
   Oddział geriatryczny
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774274718  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774065463  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG (UKG) Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774274728  
   Pracownia USG
   USG - Kardiologia
  • Pracownia Endoskopii Dolnego Odcinka Przewodu Pokarmowego Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774032849  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia PH-Metrii Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774032847  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Choroby wewnętrzne
   Inne - Choroby płuc
  • Poradnia Medycyny Sportowej Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774274707  
   Poradnia medycyny sportowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia Leczenia Bólu Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774274707  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Geriatryczna Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774274707  
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774274707  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia USG Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774032867  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Polisomnografii Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774032850  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby płuc
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Dział Higieny i Epidemiologii Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774032865  
   Dział higieny i epidemiologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Pracownia Fizykoterapii Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774032850  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Kinezyterapii Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774032850  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774065450  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774065463  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Masażu Leczniczego Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774065463  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Balneoterapii Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774065463  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Fizykoterapii Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774065463  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Hydroterapii Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774065463  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Krioterapii Kup, ul. ul. Miarki 14      Telefon: 774065463  
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Oddział Pulmonologii Ogólnej Kup, ul. ul. Miarki 14     
   Oddział chorób płuc
   Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Pulmonologii Alergologicznej Kup, ul. ul. Miarki 14     
   Oddział chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Pulmonologii Onkologicznej Kup, ul. ul. Miarki 14     
   Oddział chorób płuc
   Usługi lecznicze
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pulmonologicznego Kup, ul. ul. Miarki 14     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Poradnia Alergologii Oddechowej Kup, ul. ul. Miarki 14     
   Poradnia alergii oddechowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Pracownia EKG Kup, ul. ul. Miarki 14     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Pulmonologii Ogólnej z Pododdziałem Chemioterapii Nowotworów Płuc Kup, ul. ul. Miarki 14     
   Oddział chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna

Specjalizacje, resorty ZOZ Kup


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie