Polki.pl

Szpital SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie - Szczecin


 • Szpital SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Szczecin , ul. Unii Lubelskiej 1   (71-252 Szczecin)
  zachodniopomorskie (powiat M. Szczecin)
 • tel.91/425-3000
  email szpital@spsk1.szn.pl
  www http://www.spsk1.szn.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie

 • 1

  Szpital SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie

  Szczecin , ul. ul. Unii Lubelskiej 1 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  telefon 91/425-3000, email szpital@spsk1.szn.pl, www http://www.spsk1.szn.pl
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Dział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Oddział chirurgii przewodu pokarmowego
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
  • Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
  • Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
  • Klinika Gastroenterologii Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Oddział gastroenterologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Klinika Ginekologii i Uroginekologii Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Oddział ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Klinika Hematologii Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Oddział hematologiczny
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
  • Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neuropatologia
  • Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Oddział neurochirurgiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Otolaryngologicznej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-38-00  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Klinika Neonatologii Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-38-12  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Klinika Psychiatrii z Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-30-66  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
  • Klinika Ortopedii i Traumatologii Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zakład Patomorfologii Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Apteka Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Izba Przyjęć Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Przewodu Pokarmowego Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Oddział chirurgii przewodu pokarmowego
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
  • Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Oddział chirurgii plastycznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Oddział endokrynologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Oddział hipertensjologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
  • Pododdział Udarowy Kliniki Neurologii Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/425-3000  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Kardiochirurgii Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Oddział kardiochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Poradnia Kardiochirurgiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia Endokrynologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Zaburzeń Żywienia Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia Oftalmopatii Tarczycowej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Nadciśnienia Hormonalnego Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Diabetologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Planowania Rodziny Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Pediatryczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Oceny Rozwoju Dzieci Ryzyka Okołoporodowego Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia Alergii Pokarmowych Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Poradnia alergii pokarmowych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Pulmonologiczna i Alergii Oddechowych Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Poradnia alergii oddechowych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Wad Wrodzonych Serca Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Poradnia wad serca dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Laboratorium Centralne Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Noworodków Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Gastrologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Poradnia gastrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Szczecin

Specjalizacje, resorty ZOZ Szczecin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie