Polki.pl

Szpital Rejonowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim - Tomaszów Mazowiecki
Zakład już nie funkcjonuje!


 • Szpital Rejonowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim
 • Tomaszów Mazowiecki , ul. Jana Pawła II 35   (97-200 Tomaszów Mazowiecki)
  łódzkie (powiat Tomaszów Mazowiecki)
 • tel.-----
  email -----
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital Rejonowy Samodzielny...

 • 1

  Szpital

  Tomaszów Mazowiecki , ul. Jana Pawła II 35 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  telefon (0-44) 725-71-34,
  • Oddział pediatryczny Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział chorób wewnętrznych Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Oddział neurologiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Oddział otolaryngologiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział ginekologiczno - położniczy Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział obserwacyjno - zakaźny Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział chirurgii ogólnej Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Oddział urologiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział rehabilitacyjny Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział neonatologiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział psychiatryczny Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
  • Zakład diagnostyki laboratoryjnej Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład diagnostyki obrazowej Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład anatomii patologicznej Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Apteka szpitalna Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Bank krwi Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Dział epidemiologii Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Dział higieny i epidemiologii
   Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok Operacyjny Oddziału Ginekologicznego-Położniczego Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Operacyjny Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej, Otolaryngologii i Urologii Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Izba przyjęć Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Oddział intensywnej terapii Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Oddział intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Ratownictwo Medyczne i Transport Medyczny

  Tomaszów Mazowiecki , ul. Jana Pawła II 35 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  telefon (0-44) 725-71-90,
  • Zespół Wyjazdowy Podstawowy nr 1 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Podstawowy nr 2 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Podstawowy nr 3 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Zespół transportu sanitarnego
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium ogólne Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Ambulatorium pediatryczne Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Ambulatorium chirurgiczne Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Ambulatorium chirurgiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Ambulatorium okulistyczne Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Ambulatorium okulistyczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Zespół wyjazdowy ogólny Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Zespół Poradni Specjalistycznych i Przyszpitalnych

  Tomaszów Mazowiecki , ul. Jana Pawła II 35 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  telefon (0-44) 725-71-57,
  • Poradnia diabetologiczna Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Poradnia kardiologiczna Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób zakaźnych Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia chirurgii ogólnej Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia urologiczna Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neonatologiczna Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistyczna Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Nocna i świąteczna, ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Pracownia Fizykoterapii Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Endokrynologii Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Alergologii Dziecięcej Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia pulmunologiczna dla dzieci Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia hepatologiczna Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia leczenia jaskry Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia leczenia jaskry
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia lekarza poz Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Pracownia środków pomocniczych i sprzętu ortopedycznego Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Tomaszów Mazowiecki

Specjalizacje, resorty ZOZ Tomaszów Mazowiecki


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl