Polki.pl

Szpital - Radom


 • Szpital
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Radom , ul. J. Aleksandrowicza 5   (26-617 Radom)
  mazowieckie (powiat M. Radom)
 • tel.48 361-39-00
  email szpital@wss.com.pl
  www www.wss.com.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital

 • 1

  Szpital

  Radom , ul. J. Aleksandrowicza 5 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  telefon 048 361-39-00, email szpital@wss.com.pl, www www.wss.com.pl
  • Oddział wewnętrzny I ( endokrynologiczno-internistyczny ) Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział wewnętrzny II ( nadciśnienia tętniczego ) Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
  • Oddział neurologii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział onkologii ogólnej Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział onkologiczny
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział pulmonologiczny Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
  • Oddział reumatologii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział rehabilitacji Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Oddział pediatryczny Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział neonatologii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział ginekologiczno -położniczy Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii dziecięcej Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Izba przyjęć ogólna Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Blok operacyjny Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Blok operacyjny
   Inne
  • Apteka szpitalna Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Inne
  • Zakład diagnostytki laboratoryjnej Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład diagnostyki obrazowej i radiologii interwencyjnej Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia bronchoskopii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia endoskopii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia diagnostyki kardiologicznej Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Zakład patomorfologii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Zakład patomorfologii
   Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Zakład fizjoterapii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Oddział kardiologii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Oddział neurochirurgii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział chirurgii urazowo -ortopedycznej Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Medycyna sportowa
  • Oddział otolaryngologii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Izba przyjęć ginekologiczno-położnicza Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
  • Izba przyjęć chirurgiczna Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Izba przyjęć pediatryczna Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Izba przyjęć urazowo-ortopedyczna Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Izba przyjęć otolaryngologiczna Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia serologiczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EMG Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia badań elektrofizjologicznych narządu słuchu i równowagi Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia badań audiometrycznych Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia hemodynamiki Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia hemodynamiki
   Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Zakład gastroenterologii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Centralna sterylizatornia Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Szpitalny oddział ratunkowy Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział kardiochirurgii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział kardiochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Laboratorium mikrobiologii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Oddział okulistyki Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Pracownia ECPW Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
  • Pracownia histopatologii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia histopatologii
   Histopatologia - Patomorfologia
  • Pracownia cytologii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia cytologiczna
   Cytologia - Patomorfologia
  • Pracownia neurofizjologii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Zespół transportu sanitarnego Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe - Medycyna transportu
  • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia mammografii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia mammografii
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia densytometrii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia densytometryczna
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rezonansu magnetycznego Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia angiografii fluoresceinowej Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
  • Oddział rehabilitacji neurologicznej Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział udarowy Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pracownia elektrofizjologii Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia elektrofizjologii
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia stymulatorów i kardiowerterów Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne
  • Oddział chirurgii ogólnej II Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział procedur jednodniowych Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5     
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział rehabilitacji kardiologicznej Radom, ul. J. Aleksandrowicza 5     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Radom

Specjalizacje, resorty ZOZ Radom


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie