Polki.pl

Szpital Powiatowy w Jarocinie - Jarocin


 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Jarocin , ul. Szpitalna 1   (63-200 Jarocin)
  wielkopolskie (powiat Jarocin miasto)
 • tel.62 3322350
  email sekretariat@szpitaljarocin.pl
  www www.szpitaljarocin.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital Powiatowy w Jarocinie

 • 1

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Jarocinie
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jarocin , ul. Szpitalna 1 (wielkopolskie / powiat Jarocin miasto)
  • Oddział Anestezjologii IntensywnejTterapii Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322131  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Laryngologii i Pododdziałem Urologii Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 312  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział Dziecięcy Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 123  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Noworodkowy Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 126  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 117  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 163  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Laboratorium Analityczne Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 341  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 332216  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Chirurgia ogólna
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia RTG Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 136  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia KT Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 172  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 139  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Kardiologicznych Nieinwazyjnych Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 108  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Blok Operacyjny Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 129  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Apteka Szpitalna Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 143  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Dział Fizjoterapii Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 141  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Szkoła Rodzenia Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Szkoła rodzenia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół Transportu Sanitarnego Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia Medyczna Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 354  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Chorób Wewnętrznych Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 105  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Kardiologiczny Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 104  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 111  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neonatologiczna Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Preluksacyjna Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Onkologiczna Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neonatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 173  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 173  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 171  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja dzienna - Chirurgia ogólna
   Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja dzienna - Onkologia kliniczna
   Fizjoterapia
  • Oddział chorób wewnętrznych I Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
  • Poradnia kardiologiczna Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział ds. promocji monitorowania jakości usług medycznych (realizuje programy z zakresu profilaktyki chorób krążenia) Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia neurochirurgiczna Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: ----  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum Domowe Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: ----  
   Hospicjum domowe
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: ----  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Rehabilitacyjna Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Psychologiczna Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Logopedyczna Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: ----  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Wad Postawy Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Proktologiczna Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: ----  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Chorób Metabolicznych Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej Jarocin, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Reumatologiczna Jarocin, ul. Szpitalna 1      Telefon: ----  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia

Opieka zdrowotna Jarocin

Specjalizacje, resorty ZOZ Jarocin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie