Polki.pl

Szpital Powiatowy - Mikołów


 • Szpital Powiatowy
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Mikołów , ul. Ludwika Waryńskiego 4   (43-190 Mikołów)
  śląskie (powiat Mikołów)
 • tel.32 32 57 635
  email sekretariat@szpital-mikolow.com.pl
  www www.szpital-mikolow.com.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital Powiatowy

 • 1

  Szpital Powiatowy
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Mikołów , ul. Waryńskiego 4 (śląskie / powiat Mikołów)
  • Izba Przyjęć Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne
  • Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki POZ (przy Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego) Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Ambulatorium ogólne
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy w tym Blok Porodowy Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Operacyjny z Działem Anestezjologii Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Noworodkowy Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Chorób Wewnętrznych Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Neurologiczny Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Rehabilitacji Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Farmacji Szpitalnej Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Poradnia Ogólna Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Poradnia dla Dzieci Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Gabinet położnej poz Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 62 072  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Kontroli Rozwoju Wcześniaków i Noworodków Ryzyka Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 62 072  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Urologiczna Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 62 072  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Profilaktyki i Leczenia Odwykowego Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 62 072  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Chirurgii Ogólnej Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 544  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 544  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Neurologiczna Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 544  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia dla Kobiet Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 544  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Szkoła Rodzenia Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 544  
   Szkoła rodzenia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Onkologiczna Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 544  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Gastrologiczna Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 544  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 2 Poradnia Lekarza Rodzinnego Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 61 228  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 3 Poradnia Ogólna Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 61 327  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 3 Poradnia dla Dzieci Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 61 327  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 4 Poradnia Lekarza Rodzinnego Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 62 569  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Laboratorium Analityczne Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Endoskopii Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Elektrofizjologicznej Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Elektromiografii Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 62 072  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Wad Postawy Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 62 072  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Udarowy Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Geriatryczny Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Oddział geriatryczny
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Gabinet pielęgniarki poz Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 62 072  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Chirurgii Ogólnej Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 3257544  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 3257544  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia dla Kobiet Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 3257550  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Poradnia Urologiczna Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 2262072  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Poradnia Ogólna Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 2262072  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Poradnia dla Dzieci Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 2262072  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 2 Poradnia Lekarza Rodzinnego Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 2261228  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 3 Poradnia Ogólna Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 2261327  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 3 Poradnia dla Dzieci Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 2261327  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 4 Poradnia Lekarza Rodzinnego Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: 32 2262569  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Chirurgii Naczyniowej Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Rehabilitacyjna Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Kardiologiczna Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: ----  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Urologiczna dla Dzieci Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: ----  
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Neurologiczna dla Dzieci Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: ----  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Gastrologiczna dla Dzieci Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: ----  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Logopedyczna dla Dzieci Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: ----  
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Alergologiczna dla Dzieci Mikołów, ul. Waryńskiego 4      Telefon: ----  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia

Opieka zdrowotna Mikołów

Specjalizacje, resorty ZOZ Mikołów


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl