Polki.pl

SZPITAL - Ostrowiec Świętokrzyski


 • SZPITAL
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Ostrowiec Świętokrzyski , ul. UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO 11   (27-400 Ostrowiec Świętokrzyski)
  świętokrzyskie (powiat Ostrowiec Świętokrzyski)
 • tel.41 266 44 40
  email info@zoz.ostrowiec.pl
  www www.zoz.ostrowiec.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - SZPITAL

 • 1

  Szpital

  Ostrowiec Świętokrzyski , ul. Szymanowskiego 11 (świętokrzyskie / powiat Ostrowiec Świętokrzyski)
  telefon 041 266 44 40, email info@szpital-ostrowiec.ath.cx,
  • Oddział Wewnętrzny I Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddzial Wewnętrzny II Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kardiologiczny Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Pediatrii Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Neonatologii Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Pulmonologii Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Endoskopia - Choroby płuc
  • Oddział Rehabilitacyjny Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział rehabilitacyjny
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Chirurgiczny Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Endoskopia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Ginekologiczno - Położniczy Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Urologiczny Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   USG - Urologia
   Endoskopia - Urologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
  • Oddział Okulistyczny Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Oddział Otolaryngologiczny Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Apteka Szpitalna Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Dział Sanitarno-Epidemiologiczny Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Dział higieny i epidemiologii
   Nadzór i kontrola sanitarna
   Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Pracownia Endoskopii Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Serologii Biorcy Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia Elektroradiologii Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Tomografia komputerowa
   Rentgenodiagnostyka
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Izba Przyjęć Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Izba przyjęć szpitala
   Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
   Usługi lecznicze - Neurologia
   Usługi lecznicze - Okulistyka
   Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Usługi lecznicze - Pediatria
   Usługi lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   Usługi lecznicze - Urologia
   Usługi lecznicze - Choroby płuc
   Usługi lecznicze - Kardiologia
   Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Tomografii Komputerowej Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Prób Wysiłkowych Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Stacja Dializ Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Stacja dializ
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział Udarowy Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Pracownia USG Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11      Telefon: 41 266 44 40  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11      Telefon: 41 266 44 40  
   Pracownia mammografii
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Dermatologii Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
  • Dział Fizjoterapii Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Oddział Rehabilitacyjny Dzienny Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Ambulatorium Pediatryczne Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Ambulatorium Chirurgiczne Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Ambulatorium chirurgiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium Kardiologiczne Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
  • Ambulatorium Okulistyczne Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Ambulatorium okulistyczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
  • Dział Fizjoterapii Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Pracownie Diagnostyczne
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ostrowiec Świętokrzyski , ul. Szymanowskiego 11 (świętokrzyskie / powiat Ostrowiec Świętokrzyski)
  • Pracownia Patomorfologii Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11     
 • 3

  Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ostrowiec Świętokrzyski , ul. Szymanowskiego 11 (świętokrzyskie / powiat Ostrowiec Świętokrzyski)

Opieka zdrowotna Ostrowiec Świętokrzyski

Specjalizacje, resorty ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie