Polki.pl

Szpital - Gorlice


 • Szpital
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Gorlice , ul. Węgierska 21   (38-300 Gorlice)
  małopolskie (powiat Gorlice)
 • tel.18 35 53 200
  email szpital.gorlice@ibd.pl
  www www.szpital.gorlice.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital

 • 1

  Specjalistyczny Szpital im.Henryka Klimontowicza

  Gorlice , ul. ul. Węgierska 21 (małopolskie / powiat Gorlice)
  telefon 18 35 53 200, email szpital.gorlice@ibd.pl, www www.szpital.gorlice.pl
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologicznym oraz Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Okulistyczny Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Dziecięcy Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Neurologii Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Noworodków i Wcześniaków Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Psychiatrii Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Geriatyczny Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział geriatryczny
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Medycyny Paliatywnej Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział medycyny paliatywnej
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Zespół Izb Przyjęć Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Apteka Szpitalna z pracownią cytostatyków Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Internistyczno-Endokrynologiczny Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zakład Patomorfologii i Histopatologii z Pracownią Cytologii oraz Presektorium Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
  • Blok Operacyjny Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Onkologiczny Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział onkologiczny
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Internistyczno-Kardiologiczny Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pododdział udarowy Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział rehabilitacji neurologicznej Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej Gorlice, ul. ul. Węgierska 21     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Laryngologiczny Gorlice, ul. ul. Węgierska 21     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Zespół Blokow Operacyjnych z Anestzjologią Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: ----  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne
  • Oddział Intesywnej terapii Gorlice, ul. ul. Węgierska 21     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Wewnętrzny z Poddziałem Kardiologicznym Gorlice, ul. ul. Węgierska 21     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Obserwacyjno- Zakaźny dla dzieci i dorosłych Gorlice, ul. ul. Węgierska 21     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Przewlekle Chorych Gorlice, ul. ul. Węgierska 21     
   Oddział dla przewlekle chorych
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Onkologiczny Gorlice, ul. ul. Węgierska 21     
   Oddział onkologiczny
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Stacja Dializ z Poddziałem Nefrologicznym Gorlice, ul. ul. Węgierska 21     
   Stacja dializ
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Ambulatorium Chirurgiczne Gorlice, ul. ul. Węgierska 21     
   Ambulatorium chirurgiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Zakład Patomorfologii Gorlice, ul. ul. Węgierska 21     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Bank Tkanek Gorlice, ul. ul. Węgierska 21      Telefon: ----  
   Bank tkanek i komórek
   Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
  • Oddział Kardiologiczny Gorlice, ul. ul. Węgierska 21     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ Gorlice, ul. ul. Węgierska 21     
   Oddział nefrologiczny
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Gorlice

Specjalizacje, resorty ZOZ Gorlice


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl