Polki.pl

Szpital - Czeladź


 • Szpital
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Czeladź , ul. Szpitalna 40   (41-250 Czeladź)
  śląskie (powiat Czeladź)
 • tel.32 2651644
  email zozbedzin@poczta.fm
  www www.pzzoz.bedzin.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital

 • 1

  Szpital

  Czeladź , ul. ul. Szpitalna 40 (śląskie / powiat Czeladź)
  telefon 32 2651644, email zozbedzin@poczta.fm, www www.pzzoz.bedzin.pl
  • Oddział rehabilitacji Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Oddział rehabilitacyjny
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
   Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Oddział urazowo-ortopedyczny Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział otorynolaryngologiczny Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
  • Oddział neurologiczny Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział dla nerwowo i psychicznie chorych Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Dzienny oddział psychiatryczny Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Dział anestezjologii Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Dział anestezjologii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Izba przyjęć Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 26 51 644  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
  • Ambulatorium chirurgiczno-urazowe przy izbie przyjęć Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Blok operacyjny Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Apteka szpitalna Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład anatomopatologii Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Zakład patomorfologii
   Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Centralne laboratorium Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia echokardiografii Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Pracownia USG
   USG - Kardiologia
   USG - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia elektroencefalografii Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia endoskopii Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   Endoskopia - Chirurgia ogólna
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia rektoskopii Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Pracownia audiometryczna Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia ultrasonografii Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia bronchoskopii Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia diagnostyki perinatalnej Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Pracownia USG
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia perymetrii Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Zakład radiologii Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład fizjoterapii i rehabilitacij Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Oddział dziecięcy Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Izba przyjęć Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Pracownia elektromiografii Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Oddział chorób wewnętrznych II Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo geriatryczne
  • Oddział udarowy Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział rehabilitacji neurologicznej Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: 32 2651644  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
   Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Oddział chirurgii ogólnej B Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: ----  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Dzienny oddział rehabilitacji Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: ----  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Centralna sterylizacja Czeladź, ul. ul. Szpitalna 40      Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Czeladź

Specjalizacje, resorty ZOZ Czeladź


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie