Polki.pl

Szpital Biziela - Bydgoszcz


  • Szpital Biziela
  • Działalność lecznicza
    Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
  • Bydgoszcz , ul. Ujejskiego 75   (85-168 Bydgoszcz)
    kujawsko-pomorskie (powiat M. Bydgoszcz)
  • tel.052 3655799
    email kancelaria@biziel.pl
    www www.biziel.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital Biziela

  • 1

    Szpital Biziela

    Bydgoszcz , ul. Ujejskiego 75 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
    telefon 052 3655799, email kancelaria@biziel.pl,
    • Klinika Alergologii, Imunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział alergologiczny
      Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
      Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
      Leczenie stacjonarne - Alergologia
      Leczenie stacjonarne - Kardiologia
      Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
      USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
      Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
      Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
      Usługi pielęgnacyjne - Immunologia kliniczna
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
    • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej Kolorektalnej i Onkologicznej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział chirurgiczny ogólny
      Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
      Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
      Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
      Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
      Leczenie stacjonarne - Angiologia
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
      USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
      Usługi pielęgnacyjne - Onkologia kliniczna
      Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
      Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia onkologiczna
      Usługi pielęgnacyjne - Angiologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział gastroenterologiczny
      Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
      Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
      USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
      Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
    • Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział położniczo-ginekologiczny
      Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
      Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
      Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
      Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
      Usługi pielęgnacyjne - Ginekologia onkologiczna
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
      Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
    • Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem ,,N"- Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział neonatologiczny
      Leczenie stacjonarne - Neonatologia
      USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Wyjazdowa pomoc lekarska - Neonatologia
      Usługi pielęgnacyjne - Neonatologia
      Opieka nad zdrowym dzieckiem - Neonatologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
      Inna - Neonatologia
    • Klinika Kardiologii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział kardiologiczny
      Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
      Leczenie stacjonarne - Kardiologia
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
      USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
      Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
    • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
      Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
      Usługi pielęgnacyjne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
      Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
      Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
      Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
      Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oddział Kliniczny Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział hematologiczny
      Leczenie stacjonarne - Hematologia
      Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
      Usługi pielęgnacyjne - Hematologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
    • Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział urologiczny
      Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
      Leczenie stacjonarne - Urologia
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
      USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Usługi pielęgnacyjne - Onkologia kliniczna
      Usługi pielęgnacyjne - Urologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
    • Oddział Otolarygologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziłem Chirurgii Sczękowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział otorynolaryngologiczny
      Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
      Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
      Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
      Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
      Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
    • Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział reumatologiczny
      Leczenie stacjonarne - Reumatologia
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
      Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
      Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
    • Oddział Neurologii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział neurologiczny
      Leczenie stacjonarne - Neurologia
      Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
    • Oddział Okulistyczny Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział okulistyczny
      Leczenie stacjonarne - Okulistyka
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
      Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
    • Oddział Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii i Leczenia Oparzeń Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
      Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
      Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
      USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia dziecięca
      Usługi pielęgnacyjne - Urologia dziecięca
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia dziecięca
    • Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział neurochirurgiczny
      Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
      Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
      USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Usługi pielęgnacyjne - Neurochirurgia
      Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
    • Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Szpitalny oddział ratunkowy
      Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
      Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
      Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
      Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
    • Blok Operacyjny Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Blok operacyjny
      Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
      Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
      Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
      Leczenie stacjonarne - Urologia
      Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
      Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
      Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
      Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
      Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
      Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
      Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
      Leczenie stacjonarne - Okulistyka
    • Apteka Szpitalna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
      Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
    • Oddział Kliniczny Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział angiologiczny
      Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
      Leczenie stacjonarne - Kardiologia
      Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
      Leczenie stacjonarne - Angiologia
      USG - Kardiologia
      USG - Angiologia
      USG - Chirurgia naczyniowa
      Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
      Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
      Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
      Usługi pielęgnacyjne - Angiologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Angiologia
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
    • Intensywna Terapia Kardiologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
      Leczenie stacjonarne - Kardiologia
      Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
    • Pododdział Reumo-ortopedii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
      Leczenie stacjonarne - Reumatologia
      Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
      Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oddział Udarowy Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział udarowy
      Leczenie stacjonarne - Neurologia
      Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
    • Intensywna Terapia Alergologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział alergologiczny
      Leczenie stacjonarne - Alergologia
      Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
    • Intensywny Nadzór Internistyczny Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział angiologiczny
      Leczenie stacjonarne - Angiologia
      Usługi pielęgnacyjne - Angiologia
    • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i z Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Pododdział Położnictwa i Ginekologii Septycznej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział położniczy
      Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
      USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
    • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywna Terapią Noworodka - Pododdział Patologii Ciąży Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział patologii ciąży
      Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
      USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
      Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
    • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i z Pododdziłem Noworodków, Wcześniaków z Intensywna Terapią Noworodka - Pododdział Położnictwa Aseptycznego z Traktem Porodowym Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział położniczy
      Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
      USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
      Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
    • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i z Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapia Noworodka - Pododdział Patologii Wczesnej Ciąży i Rozrodu Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
      Oddział patologii ciąży
      Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
      Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
      USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
      Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
      Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
      Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
      Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
      Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Bydgoszcz

Specjalizacje, resorty ZOZ Bydgoszcz


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl