Polki.pl

Szpital Biziela - Bydgoszcz


 • Szpital Biziela
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Bydgoszcz , ul. Ujejskiego 75   (85-168 Bydgoszcz)
  kujawsko-pomorskie (powiat M. Bydgoszcz)
 • tel.052 3655799
  email kancelaria@biziel.pl
  www www.biziel.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital Biziela

 • 1

  Szpital Biziela

  Bydgoszcz , ul. Ujejskiego 75 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 052 3655799, email kancelaria@biziel.pl,
  • Klinika Alergologii, Imunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział alergologiczny
   Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
   Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Immunologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej Kolorektalnej i Onkologicznej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Onkologia kliniczna
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia onkologiczna
   Usługi pielęgnacyjne - Angiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział gastroenterologiczny
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Usługi pielęgnacyjne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
  • Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem ,,N"- Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Neonatologia
   Usługi pielęgnacyjne - Neonatologia
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Neonatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
   Inna - Neonatologia
  • Klinika Kardiologii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Usługi pielęgnacyjne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Kliniczny Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział hematologiczny
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   Usługi pielęgnacyjne - Hematologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
  • Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Onkologia kliniczna
   Usługi pielęgnacyjne - Urologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
  • Oddział Otolarygologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziłem Chirurgii Sczękowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
  • Oddział Neurologii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Oddział Okulistyczny Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii i Leczenia Oparzeń Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia dziecięca
   Usługi pielęgnacyjne - Urologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Neurochirurgia
   Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
  • Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Apteka Szpitalna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Kliniczny Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział angiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   USG - Kardiologia
   USG - Angiologia
   USG - Chirurgia naczyniowa
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
   Usługi pielęgnacyjne - Angiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Angiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Intensywna Terapia Kardiologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
  • Pododdział Reumo-ortopedii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Udarowy Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Intensywna Terapia Alergologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział alergologiczny
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
  • Intensywny Nadzór Internistyczny Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział angiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Angiologia
  • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i z Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Pododdział Położnictwa i Ginekologii Septycznej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział położniczy
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywna Terapią Noworodka - Pododdział Patologii Ciąży Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział patologii ciąży
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i z Pododdziłem Noworodków, Wcześniaków z Intensywna Terapią Noworodka - Pododdział Położnictwa Aseptycznego z Traktem Porodowym Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział położniczy
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i z Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapia Noworodka - Pododdział Patologii Wczesnej Ciąży i Rozrodu Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział patologii ciąży
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Bydgoszcz

Specjalizacje, resorty ZOZ Bydgoszcz


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie