Polki.pl

SZPITAL - Bielsko-Biała


 • SZPITAL
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Bielsko-Biała , ul. Wyzwolenia 18   (43-300 Bielsko-Biała)
  śląskie (powiat M. Bielsko-Biała)
 • tel.33 49 84 011
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - SZPITAL

 • 1

  Szpital 1

  Bielsko-Biała , ul. ul. Wyzwolenia 18 (śląskie / powiat M. Bielsko-Biała)
  telefon 33 81 64 370,
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział chirurgii onkologicznej i ogólnej wraz z odcinkiem chirurgii krótkoterminowej Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Oddział diagnostyki onkologicznej i gastroenterologii Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Oddział onkologiczny
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Oddział ginekologii onkologicznej wraz z odcinkiem ginekologii krótkoterminowej Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Oddział ginekologii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział onkologiczny Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Oddział radioterapii Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Oddział radioterapii
   Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
  • Izba przyjęć Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Blok operacyjny Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
  • Zakład radioterapii Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Pracownia lub zakład teleradioterapii
   Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Radioterapia onkologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
  • Zakład fizyki medycznej Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Inne - Fizyka medyczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Fizyka medyczna
  • Zakład patomorfologii Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Zakład patomorfologii
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Genetyka kliniczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Patomorfologia
   Cytologia - Genetyka kliniczna
   Cytologia - Patomorfologia
   Histopatologia - Genetyka kliniczna
   Histopatologia - Patomorfologia
   Techniki specjalne - Genetyka kliniczna
   Techniki specjalne - Patomorfologia
   Badania molekularne - Genetyka kliniczna
   Badania molekularne - Patomorfologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • Pracownia TK Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammotomiczna Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Pracownia endoskopii
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Laboratorium analityczne Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Apteka Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia brachyterapii Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 81 64 370  
   Pracownia lub zakład brachyterapii
   Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Radioterapia onkologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
  • Pracownia USG Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 81 64 370  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 81 64 370  
   Pracownia mammografii
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG Bielsko-Biała, ul. ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 81 64 370  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 2

  Szpital 2

  Bielsko-Biała , ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21 (śląskie / powiat M. Bielsko-Biała)
  telefon 33 82 72 500,
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział chirurgii ogólnej Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział ginekologiczno-położniczy Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział kardiologiczny Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział noworodkowy Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział wewnętrzny Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Izba przyjęć Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Blok operacyjny Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia echokardiografii Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Pracownia USG
   USG - Kardiologia
  • Pracownia holterowska Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia elektrofizjologiczna Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EKG wysiłkowego Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia EEG Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia dopplerowska Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Pracownia USG
   USG - Neurologia
  • Laboratorium analityczne Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział farmacji szpitalnej Bielsko-Biała, ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
 • 3

  Szpital 3

  Bielsko-Biała , ul. ul. Emilii Plater 17 (śląskie / powiat M. Bielsko-Biała)
  telefon 33 81 98 760,

Opieka zdrowotna Bielsko-Biała

Specjalizacje, resorty ZOZ Bielsko-Biała


Zobacz także w We-Dwoje.pl

 • Menbur i Pilar Abril na jesień i zimę
  Kolekcje Menbur i Pilar Abril na jesień i zimę Po esencjonalnym kolorystycznie i urozmaiconym modelowo lecie następuje stonowanie sezonu jesieno-zimowego. Pora wyciszenia, sprawdzonych kolorów, "oparcia się" na elegancji, ponadczasowości trendów i komforcie użytkowania. więcej »
 • Pościel z jedwabiu
  Wyposażenie domu Pościel z jedwabiu W przyrodzie powiało już wiosną. Wiosennych akcentów można się doszukać również w ofercie firmy WOOL STAR, która proponuje nowe ekskluzywne poszewki z jedwabiu w białym, subtelnym kolorze w delikatny, tłoczony wzór... więcej »
 • Torebki na lato 2012
  Torebki Torebki na lato 2012 Kiedy tylko robi się ciepło, nie tylko chętnie przestawiamy się na bardziej letnie, zwiewne i kolorowe ubrania, ale również dbamy, by dobrać pasujące do nich akcesoria w letnim klimacie. Letnie torebka to podstawa!... więcej »
 • Kapuściana z kiełbasą
  Zupy Kapuściana z kiełbasą Drobno pokrojoną cebulkę podsmażamy krótko na oleju, dosypujemy słodka paprykę i zalewamy wodą. Dodajemy poszatkowaną drobno kapustę, sól i pieprz, i gotujemy ok. 20 minut. więcej »
 • Swetry Camaieu na sezon jesień-zima 2011/2012
  Swetry, bluzki Swetry Camaieu na sezon jesień-zima 2011/2012 Jesienią nie ma jak ciepły sweter! W poszukiwaniu ciepłego odzienia na jesień, zobacz kolekcję swetrów Camaieu na sezon jesień-zima 2011/2012. Znajdziesz wśród niej swetry z golfem i bez, w żywych i stonowanych... więcej »
 • Omdlenia w ciąży
  Ciąża Omdlenia w ciąży Mam taki problem otóż jestem w 22 tyg.ciąży i od paru dni mam omdlenia, na szczęście nie tracę przytomności ale mam czarne plamy przed oczami i czuję nagłą słabość i ciepło, proszę o radę. więcej »
 • Będzie ekshumacja na Wawelu?
  Faktowirówka Będzie ekshumacja na Wawelu? Nie pomaga okres przedświąteczny, nie pomagają kolejne miesiące, jakie upływają od czasu katastrofy smoleńskiej. Liczą się nadchodzące coraz szybszym krokiem wybory i konieczność zwrócenia na siebie możliwie... więcej »
 • Czy dzisiaj prawdziwe babcie zdarzają się tylko w bajkach?
  Życie rodzinne Czy dzisiaj prawdziwe babcie zdarzają się tylko w bajkach? Czy we współczesnym, zwariowanym świecie młodzi rodzice mają szansę na posiadanie babci z prawdziwego zdarzenia? Bo bycie babcią nie ogranicza się tylko do pojawiania się nowego pokolenia. Bycie babcią to wsparcie dla... więcej »
Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl