Polki.pl

Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Nr 1235 im. Bohateró

Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Nr 1235     im. Bohateró
Oceny (0)
oceń
Opis działalności
Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Nr 1235 im. Bohateró

Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych powstała w 1919 r., w niespełna rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Obecnie w szkole funkcjonuje 6 oddziałów, w tym oddział przedszkolny. Od 1999 roku dyrektorem szkoły jest Dariusz Duklewski. Kadrę pedagogiczną tworzy 12 nauczycieli w tym 6 dyplomowanych. Szkoła posiada doskonałe warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych i sportowych, umożliwiających dzieciom wszechstronny rozwój.Nadrzędnym celem szkoły jest ,,Wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju tak, by było przygotowane na miarę swoich możliwości do życia w zgodzie z ludźmi, przyrodą i samym sobą. Uczniowie naszej szkoły są dobrze przygotowani do kontynuacji nauki w gimnazjum, o czym świadczą min. wyniki tegorocznego sprawdzianu w klasie szóstej z wysoką średnią - 29,6 pkt (średnia w gminie 26,5). Pozytywny stosunek władz gminnych do spraw oświaty oraz zaangażowanie społeczności lokalnej znalazło swoje odzwierciedlenie nie tylko w jakości kształcenia, ale przekłada się też na wystrój szkoły i otoczenia.

 
 

Zobacz także

 
 
Dane kontaktowe
Szkoła...
Firmy wg miejscowości
Polecane oferty PREMIUM