Polki.pl

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO - Wałbrzych


 • SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Wałbrzych , ul. UL. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO 4   (58-309 Wałbrzych)
  dolnośląskie (powiat Wałbrzych)
 • tel.74 64-89-600
  email szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl
  www www.zdrowie.walbrzych.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA...

 • 1

  Szpital im. dra A. Sokołowskiego

  Wałbrzych , ul. Sokołowskiego 4 (dolnośląskie / powiat Wałbrzych)
  telefon 74 64-89-600, email szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl, www www.zdrowie.walbrzych.pl
  • Oddział chorób wewnętrznych I Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-616  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział kardiologiczny Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-622  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział nefrologiczny Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-646  
   Oddział nefrologiczny
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Stacja dializ Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-646  
   Stacja dializ
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział neurologiczny Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-629  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-652  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział pulmonologiczny Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-640  
   Oddział chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział chirurgii ogólnej Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-640  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Oddział neurochirurgiczny Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-636  
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-603  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Izba przyjęć A Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-728  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Szpitalny oddział ratunkowy Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-659  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia onkologiczna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Nefrologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurochirurgia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gastroenterologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby płuc
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Onkologia kliniczna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Oddział dzienny chemioterapii Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-732  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział onkologiczny Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-957  
   Oddział onkologiczny
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział chirurgii onkologicznej Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-952  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział urologiczny Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-952  
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział chorób wewnętrznych II Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489807  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział otolaryngologiczny Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489811  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział okulistyczny Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489820  
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Oddział chorób zakaźnych Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489861  
   Oddział chorób zakaźnych
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział rehabilitacji Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489872  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489811  
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział neurologiczny dziecięcy Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489813  
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Pediatryczny Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489813  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
  • Oddział Neonatologii - patologii noworodka i niemowlęcia Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489940  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Izba przyjęć B Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489841  
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Toksykologia kliniczna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby zakaźne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
  • Izba przyjęć C Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489768  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby zakaźne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Alergologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia dziecięca
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neonatologia
  • Pracownia stałej stymulacji serca Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489734  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489670  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział fizjoterapii Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489687  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Blok operacyjny A Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489662  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Zakład patomorfologii Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489664  
   Zakład patomorfologii
   Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   Cytologia - Patomorfologia
   Histopatologia - Patomorfologia
  • Zakład diagnostyki obrazowej Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-670  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład diagnostyki laboratoryjnej Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-673  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   Badania laboratoryjne - Toksykologia kliniczna
  • Zakład centralnej sterylizacji Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-675  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Inne - Zdrowie publiczne
  • Apteka szpitalna Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-677  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład endoskopii zabiegowej Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-670  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Inne - Gastroenterologia
  • Blok operacyjny B Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489843  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Zakład rehabilitacyjny Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489777  
   Zakład rehabilitacji leczniczej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia EEG Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489733  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Neurochirurgia
   Inne - Neurologia
  • Pracownia spirometrii Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489771  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Alergologia
  • Prosektorium Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489723  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Pracownia hemodynamiki Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-628  
   Pracownia hemodynamiki
   Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   Angiografia - Neurochirurgia
   Inne - Neurologia
   Inne - Kardiologia
  • Pododdział intensywnego nadzoru kariologicznego Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-622  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia badań czynnościowych Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-627  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Oddział Psychiatryczny Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489970  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Oddział Udarowy Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-737  
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział chirurgii naczyniowej Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74 64-89-611  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Zespół wyjazdowy neonatologiczny "N" Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489817  
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Anestezjologia i intensywna terapia
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Neonatologia
  • Izba przyjęć psychiatryczna - D Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489975  
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Toksykologia kliniczna
  • Oddział rehabilitacji neurologicznej Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489872  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Pracownia Angiografii Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489820  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Angiografia - Okulistyka
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489843  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Otorynolaryngologia
  • Pracownia ultrasonografii Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: 74/6489775  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Elektrofizjologii Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4     
   Pracownia elektrofizjologii
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   Angiografia - Kardiologia
   Inne - Kardiologia
  • Oddział chirurgii dziecięcej Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział chorób wewnętrznych II Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Oddział Alergologiczny Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: ----  
   Oddział alergologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
  • Oddział obserwacyjno-zakaźny dziecięcy Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział intensywnej terapii dziecięcej Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4      Telefon: ----  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia gastroenterologiczna Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia neurologiczna Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia stałej stymulacji serca Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   Toksykologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Wałbrzych

Specjalizacje, resorty ZOZ Wałbrzych


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie