Sennik

Wycie wilka

ostrzeżenie przed niesumienną konkurencją