Sennik

Unieszczęśliwić kogoś

nieszczęście zgryzoty