Sennik

Pozłota

oznaka dobrobytu i szacunku ze strony środowiska