Sennik

Poślizgnąć się

bardziej panuj nad językiem