Sennik

Policjant

lęk przed poniesieniem kary i wzięciem odpowiedzialności za swe czyny może oznaczać niedojrzałość emocjonalną i niemożność podjęcia decyzji