Sennik

Plac

budowlany - spadek
wyścigowy - straty majątkowe