Sennik

Odbiór

czegoś komuś - wyświadczyć przysługę