Sennik

Kąsające szerszenie

niedostatek lub przykrości