Sennik

Elastyczność

własnymi sprawami należy odpowiednio pokierować