Sennik

Dzierżawa

nie jesteś w stanie sam poprawić swojej sytuacji i musisz powierzyć pewne sprawy innym