Sennik

Czyścić buraki

wskazuje na obmowę i wyśmianie