Sennik

Brzeg

praca i ubóstwo
morski - tęsknota
spacerować - niebezpieczeństwo