Sennik

Brwi

czarne - poświęcona miłość;
opalić lub ogolić - spory