Sennik

Brat

zdrowy - oznaka długiego życia
chory - niepomyślna wiadomość
umierający - pozbycie się przyjaciela
zmarły - pociecha w rodzinie
witać - szczęśliwy przypadek