Sennik

Batalia

nie akceptujesz jakiegoś związku uczuciowego