Polki.pl
kom. (67)

Seks po pięćdziesiątce

Pomimo, że dla ponad jednej czwartej (27%) 1 badanych seks stanowi ważny punkt ich życia, to jednak aż dla 43%1 osób po pięćdziesiątym roku życia seks nie odgrywa już istotnej roli - wynika z badań prof. Zbigniewa Izdebskiego przeprowadzonych przez TNS OBOP przy wsparciu Eli Lilly.

Istotnie częściej seks ma znaczenie dla osób w wieku 50-59 lat (42%)1, jednak rola seksu w życiu maleje wraz z wiekiem.

Stawianie seksu na wysokim miejscu w hierarchii potrzeb jest częściej domeną osób lepiej wykształconych (jest tak dla 42% osób z wykształceniem wyższym i jedynie dla 14% z wykształceniem podstawowym).

„Osoby bardziej wykształcone potrafią w większym stopniu niż inni dostrzec możliwości czerpania radości płynących z seksu. W sytuacji kiedy pojawiają się problemy są bardziej gotowi, aby szukać profesjonalnej pomocy.” – komentuje prof. Zbigniew Izdebski.

Z badań wynika, iż istnieje rozbieżność pomiędzy aktualną sytuacją badanych związaną ze sferą intymną, a ich opiniami na temat oceny roli seksu: 73% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, iż seks w każdym wieku stanowić może źródło pozytywnych przeżyć. Istotnie częściej z tym twierdzeniem zgadzają się osoby w wieku 50-59 lat (84%)2. Wśród osób po siedemdziesiątce z taką opinią zgadza się co czwarty badany (58%)2.

Badanie prof. Zbigniewa Izdebskiego, zrealizowane przez TNS OBOP przy wsparciu Eli Lilly. Badanie przeprowadzono w kwietniu 2007 roku, wśród osób po pięćdziesiątym roku życia, na reprezentatywnej próbie 1800 respondentów z całej Polski, metodą PAPI (Paper and Pencil Interview)
Oceń 4,00 / 1

Podobne w temacie Seksdopasowanie

  • Jak rozmawiać o seksie? Jak rozmawiać o seksie? Partnerom często brakuje i słów i śmiałości, by rozmawiać o seksie. Jak się przełamać i mówić o...
  • Jak celebrować seks? Jak celebrować seks? Czy celebrowanie seksu przy obecnym tempie życia jest możliwe? Tak, ale wymaga to zatrzymania, ciszy,...
  • 5 oznak męskiej zdrady 5 oznak męskiej zdrady Zaczyna się niepozornie... Praca po godzinach, nagłe telefony, niejasne wymówki. Wg. statystyk zdradza co...
  • Miłość, albo zwrot pieniędzy? Miłość, albo zwrot pieniędzy? Czy wyobrażasz sobie miejsce, w którym na miarę szyje się nie tylko garnitury czy ubrania, ale i dobiera...

Skomentuj Seks po pięćdziesiątce

Gość We-Dwoje.pl
Komentujesz jako dsfdsfds  /  Wyloguj sięZarejestruj się  /  Zaloguj się

Podobne do Seks po pięćdziesiątce

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl