Polki.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy - Bydgoszcz
Zakład już nie funkcjonuje!


 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
 • Bydgoszcz , ul. Ujejskiego 75   (85-168 Bydgoszcz)
  kujawsko-pomorskie (powiat M. Bydgoszcz)
 • tel.-----
  email -----
  www -----
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • 1

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela

  Bydgoszcz , ul. Ujejskiego 75 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 052 365-57-99, email kancelaria@biziel.pl,
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Usługi pielęgnacyjne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Oddział Hematologii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział hematologiczny
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   Usługi pielęgnacyjne - Hematologia
  • Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Urologia
   Usługi pielęgnacyjne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Reumatologii z Pododdziałem Rehabilitacji Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
  • Oddział Neurologii i Leczenia Padaczki z Pododdziałem Udarowym Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
  • Oddział Okulistyczny Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy - Ogólna Izba Przyjęć Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Kliniczny Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział alergologiczny
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Immunologia kliniczna
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej: - Pododdział Chirurgii Naczyniowej i Angiologii; - Pododdział Chirurgii Gastroenterologicznej i Kolorektalnej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Angiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych: - Pododdział Gastroenterologii; - Pododdział Chorób Serca, Naczyń i Chorób Wewnętrznych Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział gastroenterologiczny
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Angiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
  • Przychodnia Alergologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
  • Poradnia Hematologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Usługi pielęgnacyjne - Hematologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Urologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Usługi pielęgnacyjne - Urologia
  • Poradnia Urologii Dziecięcej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   Usługi pielęgnacyjne - Urologia dziecięca
  • Poradnia Okulistyczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
  • Poradnia Neurochirurgiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Usługi pielęgnacyjne - Neurochirurgia
  • Poradnia Chorób Jelita Grubego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Gastroenterologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
  • Poradnia Reumatologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
  • Poradnia Anestezjologii - Walki z Bólem Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Usługi pielęgnacyjne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Chorób i Chirurgii Naczyń Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Otolaryngologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologii i Leczenia Padaczki z Poradnią Chorób Naczyniowych Mózgu Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
  • Poradnia Stomijna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ortopedyczna,Wad Postawy z Preluksacyjną Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna Dziecięca Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
  • Poradnia Chorób Serca Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia wad serca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
  • Poradnia Foniatryczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Usługi pielęgnacyjne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Audiologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Usługi pielęgnacyjne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Logopedyczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Usługi pielęgnacyjne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Usługi pielęgnacyjne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia dla Ciężarnych Chorych na Cukrzycę Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Usługi pielęgnacyjne - Diabetologia
   Zdrowie matki i dziecka - Diabetologia
  • Poradnia Osteoporozy Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   Usługi pielęgnacyjne - Endokrynologia
  • Poradnia Leczenia Chorób Tarczycy u Kobiet w Ciąży Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Usługi pielęgnacyjne - Endokrynologia
   Zdrowie matki i dziecka - Endokrynologia
  • Zakład Rehabilitacji - Zakład Usprawniania Leczniczego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia Kardiologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
  • Zakład Radiologii i Diagnostyki Narządowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Mikrobiologii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Zakład Patomorfologii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Apteka Szpitalna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Blok Operacyjny Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Zakład Krwiolecznictwa Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia EKG Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Regionalny Bank Tkanek Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Bank tkanek i komórek
   Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
  • Dział Centralnej Sterylizacji i DDD Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Sterylizatornia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałami Urologii i Leczenia Oparzeń Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia dziecięca
   Usługi pielęgnacyjne - Urologia dziecięca
  • Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Oddziałem Usprawniania Leczniczego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Neurochirurgia
   Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Kardiologii z Zakładem Diagnostyki Kardiologicznej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kliniczny Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Pododdział Ginekologii Aseptycznej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Kliniczny Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Pododdział Położnictwa i Ginekologii Septycznej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział położniczy
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Kliniczny Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Pododdział Położnictwa Aseptycznego z Traktem Porodowym Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział położniczy
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Kliniczny Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Pododdział Patologii Ciąży Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział patologii ciąży
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Oddział Kliniczny Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Pododdział Patologii Wczesnej Ciąży i Rozrodu Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział patologii ciąży
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Oddział Kliniczny Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Pododdział Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Neonatologia
   Usługi pielęgnacyjne - Neonatologia
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Neonatologia
   Inna - Neonatologia
  • Poradnia Chirurgii Szczękowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodu Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Noworodka Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   Usługi pielęgnacyjne - Neonatologia
   Zdrowie matki i dziecka - Neonatologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Usługi pielęgnacyjne - Endokrynologia
  • Poradnia Laktacyjna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia laktacyjna
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Leczenia Owrzodzeń Goleni Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia leczenia ran
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Andrologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia andrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Usługi pielęgnacyjne - Urologia
  • Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego (ESWL) Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Poradnia Onkologiczna dla Dzieci i Młodzieży Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Usługi pielęgnacyjne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Pracownia Endoskopii i USG Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Immunologiczno-Alergologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Immunologia kliniczna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Alergologia
  • Poradnia Pulmonologiczna z Pracownią Badań Czynnościowych Układu Oddechowego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby płuc
  • Poradnia Angiologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Angiologia
  • Specjalistyczna Pracownia Endoskopii Zabiegowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Profilaktyki Nowotworów Żeńskich Narządów Płciowych z Poradnią Cytologii i Kolposkopii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownie inne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Genetyczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia genetyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Medycyny Pracy Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Psychologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia psychologiczna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Wojewódzki Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia diagnostyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Sportowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia medycyny sportowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna sportowa
   Badania laboratoryjne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna sportowa
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Terapii Osteoporozy Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia osteoporozy
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Nowotworów Krwi Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia nowotworów krwi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Badania laboratoryjne - Hematologia
   Usługi pielęgnacyjne - Hematologia
  • Poradnia Leczenia Jaskry Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia leczenia jaskry
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Badania laboratoryjne - Okulistyka
   Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Zeza Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Badania laboratoryjne - Okulistyka
   Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
  • Wojewódzka Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Badania laboratoryjne - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
  • Pracownia Angiografii i Hemodynamiki Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia angiografii
   Badania laboratoryjne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Dermatologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Usługi pielęgnacyjne - Dermatologia i wenerologia
  • Specjalistyczna Pracownia Endoskopowa i USG Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia endoskopii
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Onkologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Patologii Ciąży Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział Szkolenia Pielęgniarek i Położnych Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
  • Specjalistyczna Pracownia Ultrasonografii z Ultrasonografią Endoskopową Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia USG
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Motoryki Przewodu Pokarmowego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownie inne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
  • Pracownia Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownie inne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Epidemiolog Szpitalny Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Dział higieny i epidemiologii
   Nadzór i kontrola sanitarna - Epidemiologia
   Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Poradnia Diabetologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Usługi pielęgnacyjne - Diabetologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Chirurgii Szczękowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział Chirurgii Dzieciecej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Noworodków i Wcześniaków Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział Kardiologiczny Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Klinika Chirurgii Dziecięcej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Klinika Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych z Oddziałem Noworodków i Wcześniaków Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna i Chirurgii Szczękowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Pracownicza Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Przyzakładowa Poradnia "K" Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Onkologiczna Dzieci i Młodzieży Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Chorób Dzieci Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Przyszpitalna Poradnia Neurologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chirurgii Dzieci z Wadami Wrodzonymi Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Przychodnia Rehabilitacyjna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Andrologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia andrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Ortopedyczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Usprawniania Leczniczego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej i Andrologii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Wojewódzka Poradnia Patologii Noworodka Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Kardiologii Dziecięcej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Przyszpitalna Poradnia Laryngologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chirurgii Szczękowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej i Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Endokrynologiczna i Diabetologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Izby Przyjęć Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia EEG Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Cytologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Dział Żywienia Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Chirurgii Szczękowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Diabetologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Bydgoszcz

Specjalizacje, resorty ZOZ Bydgoszcz


Zobacz także w We-Dwoje.pl

 • Czy poligamia ma przyszłość?
  Związki Czy poligamia ma przyszłość? Bo przeszłość ma długą - zdecydowanie dłuższą niż nasz dumny wynalazek dwuosobowego małżeństwa, które coraz częściej ląduje w sądzie rodzinnym dzieląc samochody i klejnoty po babci. I nie wszyscy na świecie... więcej »
 • Walentynowe S.O.S. dla singla
  Styl życia Walentynowe S.O.S. dla singla To, że 14 lutego to makabra dla każdego, komu brakuje drugiej połówki, wiadomo od dawna. Gdy człowiek jest do czegoś zmuszony przez dłuższy czas, albo się przystosowuje, albo znajduje sposób na obejście drażliwych... więcej »
 • Co kobiety lubią u mężczyzn?
  Związki Co kobiety lubią u mężczyzn? Dla kobiety najważniejsze jest to, co mężczyzna ma w głowie. Ale to wcale nie oznacza,l że na ulicy nie rzuca spojrzeń na ... męskie pośladki. więcej »
 • Jaki wybrać wózek dla dziecka?
  Porady Jaki wybrać wózek dla dziecka? Chyba żadna mama nie planuje przebywać przez cały czas z dzieckiem w domu. By móc zabierać dziecko ze sobą rodzice muszą kupić wózek. W obecnym czasie sklepy oferują ogromny wybór sprzętów do używania poza domem,... więcej »
 • Między snem a erotyką
  Erotyka Między snem a erotyką Naukowcy z kliniki snu w Toronto zbadali nowy rozdaj zaburzeń sennych: jest nim seksomnia, czyli nieświadome uprawianie seksu podczas snu. Kolejny wymysł czy niepodważalne usprawiedliwienie dla „niewiernych”... więcej »
 • Brzuch do wynajęcia
  Ciąża i poród Brzuch do wynajęcia Surogatki wywołują falę gorących dyskusji. Z jednej strony dają możliwość posiadania potomstwa kobietom, które same urodzić nie mogą. Z drugiej - noszą pod sercem dziecko, które potem oddają. Jedno jest pewne,... więcej »
 • Krwawienie po każdym stosunku?
  Pozostałe Krwawienie po każdym stosunku? Po każdym stosunku bez zabezpieczenia dostaję okres. Ma to miejsce tylko I wyłącznie po stosunku zakończonym we mnie. Teoretycznie powinnam zajść w ciążę, a ja mam okres. więcej »
 • Bielizna szyta na miarę
  Bielizna Bielizna szyta na miarę Dokonując zakupu bielizny często kierujemy się jej eleganckim fasonem czy ciekawą kolorystyką. Aby jednak stanik i figi spełniały swoje funkcje muszą nie tylko dobrze wyglądać, ale też idealnie pasować do... więcej »
Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie