Polki.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy - Bydgoszcz
Zakład już nie funkcjonuje!


 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
 • Bydgoszcz , ul. Ujejskiego 75   (85-168 Bydgoszcz)
  kujawsko-pomorskie (powiat M. Bydgoszcz)
 • tel.-----
  email -----
  www -----
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • 1

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela

  Bydgoszcz , ul. Ujejskiego 75 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 052 365-57-99, email kancelaria@biziel.pl,
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Usługi pielęgnacyjne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Oddział Hematologii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział hematologiczny
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   Usługi pielęgnacyjne - Hematologia
  • Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Urologia
   Usługi pielęgnacyjne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Reumatologii z Pododdziałem Rehabilitacji Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
  • Oddział Neurologii i Leczenia Padaczki z Pododdziałem Udarowym Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
  • Oddział Okulistyczny Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy - Ogólna Izba Przyjęć Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Kliniczny Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział alergologiczny
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Immunologia kliniczna
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej: - Pododdział Chirurgii Naczyniowej i Angiologii; - Pododdział Chirurgii Gastroenterologicznej i Kolorektalnej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Angiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych: - Pododdział Gastroenterologii; - Pododdział Chorób Serca, Naczyń i Chorób Wewnętrznych Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział gastroenterologiczny
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Angiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
  • Przychodnia Alergologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
  • Poradnia Hematologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Usługi pielęgnacyjne - Hematologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Urologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Usługi pielęgnacyjne - Urologia
  • Poradnia Urologii Dziecięcej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   Usługi pielęgnacyjne - Urologia dziecięca
  • Poradnia Okulistyczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
  • Poradnia Neurochirurgiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Usługi pielęgnacyjne - Neurochirurgia
  • Poradnia Chorób Jelita Grubego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Gastroenterologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
  • Poradnia Reumatologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
  • Poradnia Anestezjologii - Walki z Bólem Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Usługi pielęgnacyjne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Chorób i Chirurgii Naczyń Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Otolaryngologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologii i Leczenia Padaczki z Poradnią Chorób Naczyniowych Mózgu Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
  • Poradnia Stomijna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ortopedyczna,Wad Postawy z Preluksacyjną Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna Dziecięca Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
  • Poradnia Chorób Serca Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia wad serca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
  • Poradnia Foniatryczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Usługi pielęgnacyjne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Audiologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Usługi pielęgnacyjne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Logopedyczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Usługi pielęgnacyjne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Usługi pielęgnacyjne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia dla Ciężarnych Chorych na Cukrzycę Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Usługi pielęgnacyjne - Diabetologia
   Zdrowie matki i dziecka - Diabetologia
  • Poradnia Osteoporozy Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   Usługi pielęgnacyjne - Endokrynologia
  • Poradnia Leczenia Chorób Tarczycy u Kobiet w Ciąży Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Usługi pielęgnacyjne - Endokrynologia
   Zdrowie matki i dziecka - Endokrynologia
  • Zakład Rehabilitacji - Zakład Usprawniania Leczniczego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia Kardiologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
  • Zakład Radiologii i Diagnostyki Narządowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Mikrobiologii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Zakład Patomorfologii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Apteka Szpitalna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Blok Operacyjny Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Zakład Krwiolecznictwa Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia EKG Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Regionalny Bank Tkanek Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Bank tkanek i komórek
   Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
  • Dział Centralnej Sterylizacji i DDD Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Sterylizatornia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałami Urologii i Leczenia Oparzeń Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia dziecięca
   Usługi pielęgnacyjne - Urologia dziecięca
  • Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Oddziałem Usprawniania Leczniczego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Neurochirurgia
   Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Kardiologii z Zakładem Diagnostyki Kardiologicznej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kliniczny Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Pododdział Ginekologii Aseptycznej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Kliniczny Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Pododdział Położnictwa i Ginekologii Septycznej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział położniczy
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Kliniczny Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Pododdział Położnictwa Aseptycznego z Traktem Porodowym Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział położniczy
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Kliniczny Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Pododdział Patologii Ciąży Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział patologii ciąży
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Oddział Kliniczny Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Pododdział Patologii Wczesnej Ciąży i Rozrodu Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział patologii ciąży
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Oddział Kliniczny Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka - Pododdział Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Neonatologia
   Usługi pielęgnacyjne - Neonatologia
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Neonatologia
   Inna - Neonatologia
  • Poradnia Chirurgii Szczękowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodu Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Noworodka Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   Usługi pielęgnacyjne - Neonatologia
   Zdrowie matki i dziecka - Neonatologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Usługi pielęgnacyjne - Endokrynologia
  • Poradnia Laktacyjna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia laktacyjna
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Leczenia Owrzodzeń Goleni Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia leczenia ran
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Andrologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia andrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Usługi pielęgnacyjne - Urologia
  • Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego (ESWL) Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Poradnia Onkologiczna dla Dzieci i Młodzieży Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Usługi pielęgnacyjne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Pracownia Endoskopii i USG Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Immunologiczno-Alergologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Immunologia kliniczna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Alergologia
  • Poradnia Pulmonologiczna z Pracownią Badań Czynnościowych Układu Oddechowego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby płuc
  • Poradnia Angiologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Angiologia
  • Specjalistyczna Pracownia Endoskopii Zabiegowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Profilaktyki Nowotworów Żeńskich Narządów Płciowych z Poradnią Cytologii i Kolposkopii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownie inne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Genetyczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia genetyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Medycyny Pracy Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Psychologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia psychologiczna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Wojewódzki Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia diagnostyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Sportowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia medycyny sportowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna sportowa
   Badania laboratoryjne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna sportowa
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Terapii Osteoporozy Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia osteoporozy
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Nowotworów Krwi Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia nowotworów krwi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Badania laboratoryjne - Hematologia
   Usługi pielęgnacyjne - Hematologia
  • Poradnia Leczenia Jaskry Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia leczenia jaskry
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Badania laboratoryjne - Okulistyka
   Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Zeza Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Badania laboratoryjne - Okulistyka
   Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
  • Wojewódzka Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Badania laboratoryjne - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
  • Pracownia Angiografii i Hemodynamiki Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia angiografii
   Badania laboratoryjne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Dermatologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Usługi pielęgnacyjne - Dermatologia i wenerologia
  • Specjalistyczna Pracownia Endoskopowa i USG Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia endoskopii
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Onkologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Patologii Ciąży Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział Szkolenia Pielęgniarek i Położnych Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
  • Specjalistyczna Pracownia Ultrasonografii z Ultrasonografią Endoskopową Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownia USG
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Motoryki Przewodu Pokarmowego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownie inne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
  • Pracownia Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownie inne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Epidemiolog Szpitalny Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Dział higieny i epidemiologii
   Nadzór i kontrola sanitarna - Epidemiologia
   Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Poradnia Diabetologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Usługi pielęgnacyjne - Diabetologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Chirurgii Szczękowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział Chirurgii Dzieciecej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Noworodków i Wcześniaków Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział Kardiologiczny Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Klinika Chirurgii Dziecięcej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Klinika Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych z Oddziałem Noworodków i Wcześniaków Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna i Chirurgii Szczękowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Pracownicza Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Przyzakładowa Poradnia "K" Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Onkologiczna Dzieci i Młodzieży Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Chorób Dzieci Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Przyszpitalna Poradnia Neurologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chirurgii Dzieci z Wadami Wrodzonymi Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Przychodnia Rehabilitacyjna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Andrologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia andrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Ortopedyczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Usprawniania Leczniczego Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej i Andrologii Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Wojewódzka Poradnia Patologii Noworodka Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Kardiologii Dziecięcej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Przyszpitalna Poradnia Laryngologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chirurgii Szczękowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej i Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Endokrynologiczna i Diabetologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Izby Przyjęć Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia EEG Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Cytologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Dział Żywienia Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Chirurgii Szczękowej Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Diabetologiczna Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Bydgoszcz

Specjalizacje, resorty ZOZ Bydgoszcz


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie