Polki.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świeciu - Świecie
Zakład już nie funkcjonuje!


 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świeciu
 • Świecie , ul. Wojska Polskiego 126   (86-100 Świecie)
  kujawsko-pomorskie (powiat Świecie miasto)
 • tel.-----
  email -----
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • 1

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Świecie , ul. Wojska Polskiego 126 (kujawsko-pomorskie / powiat Świecie miasto)
  telefon 052 333-45-55,
  • Poradnia Reumatologiczna Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Oddział Wewnętrzny Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgii Ogólnej Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Pododdział Chirurgii Dziecięcej Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Ginekologiczno - Położniczy Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ortopedyczno - Urazowy Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Dziecięcy Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Noworodkowy Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Obserwacyjno - Zakaźny Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Dermatologii Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Przewlekle Chorych Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Oddział dla przewlekle chorych
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Przewlekle Chorych II Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Oddział dla przewlekle chorych
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Przewlekle Chorych III Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Oddział dla przewlekle chorych
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Dział Pomocy Doraźnej Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Izba Przyjęć Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Trakt Porodowy Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Sala porodowa
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Apteka Zakładowa Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Bank Krwi ze Stanowiskiem Transfuzjonisty Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Bank krwi
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Laboratorium Analityczne z Serologią Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Bakteriologiczna Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EKG Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Anatomopatologii Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Prosektorium
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • Pracownia Cytologii Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Echokardiografii Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Endoskopii Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Gastroskopii Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Bronchoskopii Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia Audiometryczna Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
  • Rehabilitacja Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Sterylizacja Centralna Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Sterylizatornia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Poradnia Chirurgiczna Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Urazowo - Ortopedyczna Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Laryngologiczna Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Dermatologiczna Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chorób Zakaźnych Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Chorób Gruźlicy i Chorób Płuc Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Kardiologiczna Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Logopedyczna Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Sportowo - Lekarska Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Noworodkowa Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Alergologiczna Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Ośrodek Medycyny Pracy Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Oddział Medycyny Paliatywnej Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Oddział medycyny paliatywnej
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Oddział Rehabilitacji Ogólnej Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Hospicjum domowe
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Urologiczna Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Zespół Wyjazdowy "R" Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy "W" Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy "W" Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny "R" Podstacja Pogotowia Ratunkowego - NOWE Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia Histopatologii Świecie, ul. Wojska Polskiego 126     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Świecie

Specjalizacje, resorty ZOZ Świecie


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie