Polki.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach - Siemiatycze
Zakład już nie funkcjonuje!


 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
 • Siemiatycze , ul. Szpitalna 8   (17-300 Siemiatycze)
  podlaskie (powiat Siemiatycze)
 • tel.-----
  email -----
  www -----
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • 1

  Szpital powiatowy
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Siemiatycze , ul. Szpitalna 8 (podlaskie / powiat Siemiatycze)
  • Oddział wewnętrzny Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 895  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział chirurgiczny Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 206  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział pediatryczny Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 859  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Blok operacyjny Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne
  • Laboratorium centralne Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia radiodiagnostyki Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Apteka zakładowa Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Izba przyjęć Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 421  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne
  • Poradnia neurologiczna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chorób płuc i gruźlicy Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 511  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgiczna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół domowego leczenia tlenem Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 511  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Ambulatorium ogólne Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Poradnia medycyny pracy Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 77 096  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia medycyny szkolnej Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia kardiologiczna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ortopedyczno - urazowa Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neonatologiczna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia lekarza POZ Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 77 096  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia leczenia uzależnionych Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet stomatologiczny w Milejczycach Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 72 011  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny w Grodzisku Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 69 103  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny Nr 1 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny Nr 5 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Oddział ginekologiczno - położniczy rooming in Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 840  
   Oddział położnictwa i neonatologii
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia alergologiczna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia fizjoterapii Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Dział Pomocy Doraźnej- Zespół Wyjazdowy Ogólny Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe
  • Pracownia Elektrokardiograficzna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia Ultrasonograficzna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ginekologiczna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia psychiatryczna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 77 096  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 77 096  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 77 096  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200 wew 333  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200 wew 360  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 122  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 122  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 122  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 122  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy do badań endoskopowych Siemiatycze, ul. Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200 wew 305  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział ginekologiczno-położniczy Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział długoterminowego pobytu Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Oddział dla przewlekle chorych
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Centalna sterylizatornia Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
  • Poradnia ginekologiczna z gabinetami w ośrodkach zdrowia Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia psychiatryczna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Szpitalny oddział ratunkowy Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia onkologiczna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet stomatologiczny w Drohiczynie Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny w Ostrożanach Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortodoncja
 • 2

  Poradnie specjalistyczne
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Siemiatycze , ul. 11 Listopada 26 (podlaskie / powiat Siemiatycze)
  • Poradnia internistyczna Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia urologiczna Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia geriatryczna Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia leczenia bólu Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia wad postawy Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Hospicjum domowe Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Hospicjum domowe
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Szkolny gabinet stomatologiczny Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny w Perlejewie Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny Nr 2 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny Nr 3 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny Nr 4 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia alergologiczna Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia medycyny sportowej Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia medycyny sportowej Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia medycyny sportowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia logopedyczna Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia nefrologiczna Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia reumatologiczna Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia preluksacyjna Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia wad postawy Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna Siemiatycze, ul. 11 Listopada 26     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
 • 3

  Poradnia Medycyny Pracy
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Siemiatycze , ul. 11-go Listopada 26 (podlaskie / powiat Siemiatycze)
 • 4

  Gminny Ośrodek Zdrowia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Milejczyce , ul. (podlaskie / powiat Milejczyce)
  • Poradnia lekarza POZ Milejczyce, ul.      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Milejczyce, ul.      
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • 5

  Gminny Ośrodek Zdrowia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Perlejewo , ul. (podlaskie / powiat Perlejewo)
  • Poradnia lekarza POZ Perlejewo, ul.      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Perlejewo, ul.      
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • 6

  Wiejski Ośrodek Zdrowia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Śledzianów , ul. (podlaskie / powiat Siemiatycze)
  • Poradnia lekarza POZ Śledzianów, ul.      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • 7

  Poradnia Medycyny Szkolnej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Siemiatycze , ul. Szpitalna 8 (podlaskie / powiat Siemiatycze)
 • 8

  Gminny Ośrodek Zdrowia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Mielnik , ul. Piaskowa 38 (podlaskie / powiat Mielnik)
  • Poradnia lekarza POZ Mielnik, ul. Piaskowa 38     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Mielnik, ul. Piaskowa 38     
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Mielnik, ul. Piaskowa 38     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • 9

  Zakład Opieki Długoterminowej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Siemiatycze , ul. Szpitalna 8 (podlaskie / powiat Siemiatycze)
  • Hospicjum domowe Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Hospicjum domowe
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • 10

  Dział pomocy doraźnej - pogotowie ratunkowe
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Siemiatycze , ul. Szpitalna 8 (podlaskie / powiat Siemiatycze)
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy"W" Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół przewozowy Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny "R" Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy "W" w Drohiczynie Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy "W" w Nurcu Stacji Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium ogólne Siemiatycze, ul. Szpitalna 8     
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Opieka zdrowotna Siemiatycze

Specjalizacje, resorty ZOZ Siemiatycze


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl