Polki.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie SPZOZ w Barcinie - Barcin


 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie SPZOZ w Barcinie
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Barcin , ul. Mogileńska 5   (88-190 Barcin)
  kujawsko-pomorskie (powiat Barcin miasto)
 • tel.52 38 32 292
  email dyrektor@spzozbarcin.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • 1

  Przychodnia Barcin

  Barcin , ul. Mogileńska 5 (kujawsko-pomorskie / powiat Barcin miasto)
  telefon 52 38 32 292, email dyrektor@spzozbarcin.pl,
  • Poradnia Ogólna Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urazowo - Ortopedyczna Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza Barcin, ul. Mogileńska 5     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Diabetologiczna Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Neurologiczna Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia psychologiczna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Dermatologiczna Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Reumatologiczna Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Pulmonologiczna Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Okulistyczna Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Medycyny Pracy Barcin, ul. Mogileńska 5     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Stomatologiczna Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologiczna Barcin, ul. Mogileńska 5     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Ambulatorium Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Ambulatorium ogólne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Ambulatorium Barcin, ul. Mogileńska 5     
   Ambulatorium ogólne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rehabilitacji Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Barcin, ul. Mogileńska 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Barcin, ul. Mogileńska 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Barcin, ul. Mogileńska 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Barcin, ul. Mogileńska 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Barcin, ul. Mogileńska 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Barcin, ul. Mogileńska 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia Logopedyczna Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia (gabinet) Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (gabinet) Położnej Środowiskowo-Rodzinnej Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Stomatologiczna Barcin, ul. Mogileńska 5     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Barcin, ul. Mogileńska 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Barcin, ul. Mogileńska 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Barcin, ul. Mogileńska 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Barcin, ul. Mogileńska 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Barcin, ul. Mogileńska 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Ośrodek Zdrowia

  Piechcin , ul. 11 Listopada 3 (kujawsko-pomorskie / powiat Barcin obszar wiejski)
  telefon 52 38 37 298, email dyrektor@spzozbarcin.pl,
  • Poradnia Ogólna Piechcin, ul. 11 Listopada 3      Telefon: 52 38 37 298  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca Piechcin, ul. 11 Listopada 3      Telefon: 52 38 37 298  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna Piechcin, ul. 11 Listopada 3      Telefon: 52 38 32 292  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia (gabinet) Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Piechcin, ul. 11 Listopada 3      Telefon: 52 38 37 298  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza Piechcin, ul. 11 Listopada 3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Laboratorium Analityczne

  Barcin , ul. Mogileńska 5 (kujawsko-pomorskie / powiat Barcin miasto)
  telefon 52 38 32 292, email ststystyka@spzozbarcin.pl,
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Barcin, ul. Mogileńska 5      Telefon: 52 38 32 292  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna

Specjalizacje, resorty ZOZ Barcin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie