Polki.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie- Szpital - Lublin


 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie- Szpital
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Lublin , ul. Jaczewskiego 8   (20-954 Lublin)
  lubelskie (powiat M. Lublin)
 • tel.081 7244400
  email szpital@spsk4.lublin.pl
  www www.spsk4.lublin.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Samodzielny Publiczny Szpital...

 • 1

  Szpital

  Lublin , ul. Jaczewskiego 8 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 081 7244400, email szpital@spsk4.lublin.pl, www www.spsk4.lublin.pl
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244826  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244829  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244900  
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244176  
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Oddział Kardiochirurgii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244940  
   Oddział kardiochirurgiczny
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Oddział Otolaryngologii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244518  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Urologii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244794  
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244510  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Kardiologii z Ośrodkiem Kardiologii Interwencyjnej Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244151  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Gastroenterologii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244673  
   Oddział gastroenterologiczny
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Oddział Nefrologii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244538  
   Oddział nefrologiczny
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Produkty lecznicze - Nefrologia
   Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244431  
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   Produkty lecznicze - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Neurologii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244541  
   Oddział neurologiczny
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Ginekologii Operacyjnej Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244268  
   Oddział ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Ginekologii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244848  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Położnictwa Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244769  
   Oddział położniczy
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo
  • Oddział Rehabilitacji Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244184  
   Oddział rehabilitacyjny
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Intensywnej Terapii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244332  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Endokrynologii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244668  
   Oddział endokrynologiczny
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Oddział Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244790  
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
  • Oddział Sztucznej Nerki Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244708  
   Stacja dializ
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział Neonatologii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244775  
   Oddział neonatologiczny
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Intesywnej Opieki Kardiologicznej Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244249  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Perinatologii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244767  
   Oddział patologii ciąży
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244845  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244285  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244481  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Blok Operacyjny Ginekologii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244488  
   Blok operacyjny
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Izba Przyjęć Planowa Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244463  
   Izba przyjęć szpitala
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Izba Przyjęć Ginekologiczna Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244846  
   Izba przyjęć szpitala
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Apteka Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244109  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Dział Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244316  
   Dział nadzoru sanitarnego
   Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
   Nadzór i kontrola sanitarna - Epidemiologia
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Epidemiologia
  • Oddział Udarowy i Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244541  
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244184  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Leczenie stacjonarne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Transplatologii Klinicznej Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244829  
   Oddział transplantologiczny
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
  • Blok Operacyjny Neurochirurgiczny Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244166  
   Blok operacyjny
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Rahabilitacji Kardiologicznej Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244151  
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Hematologii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: ----  
   Oddział hematologiczny
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
  • Oddział Patologii Noworodka Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: ----  
   Oddział niemowlęcy
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Izba Przyjęć Urazowa Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: ----  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Zakład Anestezjologii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: ----  
   Dział anestezjologii
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Pracownie Diagnostyczne

  Lublin , ul. Jaczewskiego 8 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 081 7244400, email szpital@spsk4.lublin.pl, www www.spsk4.lublin.pl
  • Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 72444532  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Pracownia Bronchoskopii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244458  
  • Pracownia EEG Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244728  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Inne - Neurologia
  • Pracownia Ultrasonografii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244400  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Hemodynamiki Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244256  
   Pracownia hemodynamiki
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244151  
   Pracownia elektrofizjologii
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Laboratorium Centralne Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: ----  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Tomografii Komputerowej Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: ----  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Zakłady

  Lublin , ul. Jaczewskiego 8 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 081 7244400, email szpital@spsk4.lublin.pl, www www.spsk4.lublin.pl
  • Zakład Fizjoterapii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244366  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244660  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuradiologii Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244154  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Medycyny Nuklearnej Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: ----  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Zakład Medycyny Nuklearnej Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: ----  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Ośrodek Opieki Pozaszpitalnej

  Lublin , ul. Jaczewskiego 8 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 081 7244400, email szpital@spsk4.lublin.pl, www www.spsk4.lublin.pl
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244366  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Zespół Domowego Leczenia Tlenem Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244400  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244400  
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
 • 5

  Dział Krwiolecznictwa

  Lublin , ul. Jaczewskiego 8 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 081 7244400, email szpital@spsk4.lublin.pl, www www.spsk4.lublin.pl
  • Pracownia Serologiczna Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244446  
   Pracownia serologiczna
   Badania laboratoryjne - Transfuzjologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
  • Bank Krwi Lublin, ul. Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244447  
   Bank krwi
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna

Opieka zdrowotna Lublin

Specjalizacje, resorty ZOZ Lublin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl