Polki.pl

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU AKADEMICKIE CENTRUM OPIEKI AMBULATORYJNEJ - Wrocław


 • SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU AKADEMICKIE CENTRUM OPIEKI AMBULATORYJNEJ
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Wrocław , ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58   (50-369 Wrocław)
  dolnośląskie (powiat Wrocław-Śródmieście)
 • tel.071 784 20 01
  email sekretariat@spsk1.com.pl
  www http://spsk1.com.pl
Oceny (1)
5.00
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL...

 • 1

  Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław , ul. Pasteura 4 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Wewnętrzny Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
  • Oddział Chorób Zawodowych Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Oddział chorób zawodowych
   Leczenie stacjonarne - Medycyna pracy
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia Chorób Zawodowych Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Pracownia Ultrasonografii Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia Gastroskopii Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Toksykologii i Metabolizmu Komórki Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Toksykologia kliniczna
  • Pracownia Biochemiczna i Metabolizmu Lipidów Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biotoksykologii Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Toksykologia kliniczna
  • Pracownia EKG Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Izba Przyjęć Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Hipertensjologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Angiologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Angiologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Hipertensjologia
  • Oddział Nadciśnienia Tętniczego Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Oddział angiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
  • Pracownia Holterowska, EKG i RR Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia nadcisnienia tętniczego Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Oddział Chorób Serca i Naczyń Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Hematologicznego Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia Kontroli Leczenia Cytostatycznego Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Badania laboratoryjne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Ginekologii Septycznej Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Oddział ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Diabetologiczno-Położniczy Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Oddział patologii ciąży
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Noworodków Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Pracownia Radioterapii Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
  • Pracownia Brachyterapii Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Radioterapia onkologiczna
  • Oddział Opieki Paliatywnej Dla Dzieci Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Hospicjum domowe dla dzieci
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Laboratorium Biochemiczne Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium Hematologiczne Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Hematologia
  • Laboratorium Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium A Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) dla dzieci
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • 2

  Klinika Kardiologii
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław , ul. Pasteura 4 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Kardiologiczny Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Poradnia Kardiologiczna A Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Lipidowych Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Pracownia Monitorowania Zaburzeń Rytmu Serca Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Badań Echokardiologicznych Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Echografii Jamy Brzusznej Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Przepływów Obwodowych Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   USG - Angiologia
  • Pracownia Biochemiczna Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EKG Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Izotopowa Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Badania laboratoryjne - Medycyna nuklearna
  • Izba Przyjęć Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
  • Oddział Wszczepiania Rozruszników i Elektrofizjologii Serca Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Poradnia Elektrostymulacji i Zaburzeń Rytmu Serca Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Oddział Kardiodiagnostyki Inwazyjnej Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Poradnia Kardiologiczna B Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Hemodynamiki Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Angiografia - Angiologia
  • Pracownia Badań Naczyniowych Wrocław, ul. Pasteura 4     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Angiografia - Angiologia
 • 3

  Klinika Chirurgii Serca
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław , ul. M. Curie-Skłodowskiej 66 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Kardiochirurgii Żeński Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Oddział kardiochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Oddział Kardiochirurgii Męski Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Oddział kardiochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Pooperacyjny Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Kardiochirurgiczna Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Blok Operacyjny Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Pracownia Nieinwazyjna - USG Serca Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Pracownia USG
   USG - Kardiologia
  • Pracownia Nieinwazyjna - EKG i Testy Wysiłkowe Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
 • 4

  II Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław , ul. M. Curie-Skłodowskiej 66 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Chirurgii Ogólnej Żeński Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Ogólnej Męski Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Poradnia Chirurgiczna Konsultacyjna Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Proktologiczna Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Izba Przyjęć (z ambulatorium) Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Blok Operacyjny Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Endoskopowa Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Histopatologii i Biopsji Cienkoigłowej Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Onkologia kliniczna
  • Chirurgia Naczyniowa Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
 • 5

  Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław , ul. Chałubińskiego 2 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Otolaryngologiczny Żeński Wrocław, ul. Chałubińskiego 2     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Otolaryngologiczny Męski Wrocław, ul. Chałubińskiego 2     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Otolaryngologiczny Dziecięcy Wrocław, ul. Chałubińskiego 2     
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Otolaryngologiczna Wrocław, ul. Chałubińskiego 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna Dziecięca Wrocław, ul. Chałubińskiego 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Audiologiczna Wrocław, ul. Chałubińskiego 2     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Foniatryczna Wrocław, ul. Chałubińskiego 2     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Blok Operacyjny Wrocław, ul. Chałubińskiego 2     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Wideosroboskopowa Wrocław, ul. Chałubińskiego 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Audiologiczna Wrocław, ul. Chałubińskiego 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Badań Elektrofizjologicznych Słuchu Wrocław, ul. Chałubińskiego 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Badań Słuchowych i Potencjałów Wywołanych Wrocław, ul. Chałubińskiego 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Elekronystagmografii i Posturografii Wrocław, ul. Chałubińskiego 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rynologiczna Wrocław, ul. Chałubińskiego 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia EKG Wrocław, ul. Chałubińskiego 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Ośrodek Wczesnej Diagnostyki Słuchu Wrocław, ul. Chałubińskiego 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Izba Przyjęć (z ambulatorium) Wrocław, ul. Chałubińskiego 2     
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
 • 6

  Klinika Okulistyki
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław , ul. Chałubińskiego 2A (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Okulistyczny Pooperacyjny I Wrocław, ul. Chałubińskiego 2A     
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Okulistyczny Pooperacyjny II Wrocław, ul. Chałubińskiego 2A     
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Okulistyczny Dziecięcy Wrocław, ul. Chałubińskiego 2A     
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna Wrocław, ul. Chałubińskiego 2A     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci Wrocław, ul. Chałubińskiego 2A     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna Leczenia Zeza Wrocław, ul. Chałubińskiego 2A     
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna Leczenia Jaskry Wrocław, ul. Chałubińskiego 2A     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Blok Operacyjny Wrocław, ul. Chałubińskiego 2A     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Pracownia Angiografii Fluoresceinowej Wrocław, ul. Chałubińskiego 2A     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Angiografia - Angiologia
  • Pracownia Badań Elektrofizjologicznych Oka Wrocław, ul. Chałubińskiego 2A     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia Pola Widzenia Wrocław, ul. Chałubińskiego 2A     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia USG Wrocław, ul. Chałubińskiego 2A     
   Pracownia USG
   USG - Okulistyka
  • Pracownia Badań i Leczenia Rogówki Wrocław, ul. Chałubińskiego 2A     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia Laseroterapii Wrocław, ul. Chałubińskiego 2A     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Sala Zabiegowa Wrocław, ul. Chałubińskiego 2A     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
  • Izba Przyjęć ( z ambulatorium) Wrocław, ul. Chałubińskiego 2A     
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
 • 7

  Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław , ul. Chałubińskiego 5 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Chirurgii Szczękowo- Twarzowej Wrocław, ul. Chałubińskiego 5     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo- Twarzowej Wrocław, ul. Chałubińskiego 5     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Blok Operacyjny Wrocław, ul. Chałubińskiego 5     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Pracownia RTG Wrocław, ul. Chałubińskiego 5     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Pracownia Techników Dentystycznych Wrocław, ul. Chałubińskiego 5     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Stomatologia dziecięca
  • Izba Przyjęć (z ambulatorium) Wrocław, ul. Chałubińskiego 5     
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • 8

  Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej

  Wrocław , ul. M. Curie-Skłodowskiej 68 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  telefon 071 784 26 51,
  • Pracownia RTG diagnostyki ginekologicznej Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 68     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG - ogólna Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 68     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG - Internistyczna Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 68     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG i Mammografii Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 68     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 68     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografu Komputerowego Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 68     
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Radiologii Pediatrycznej Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 68     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej dla dzieci
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Pediatria
 • 9

  Klinika Psychiatrii
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław , ul. Pasteura 10 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny Wrocław, ul. Pasteura 10     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Kobiet Wrocław, ul. Pasteura 10     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychogeriatryczna (Chorób Otępiennych) Wrocław, ul. Pasteura 10     
   Poradnia psychogeriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Psychiatryczna (Konsultacyjna) Wrocław, ul. Pasteura 10     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Zaburzeń Związanych ze Stresem Wrocław, ul. Pasteura 10     
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • 10

  Klinika Nefrologii Pediatrycznej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław , ul. Marii Curie-Skłodowskiej 50/52 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Oddział Nefrologii Pediatrycznej Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 50/52     
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Stacja Dializ Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 50/52     
   Stacja dializ dla dzieci
   Usługi w zakresie dializowania - Urologia
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 50/52     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Badań Urodynamicznych Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 50/52     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Izba Przyjęć Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 50/52     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Nefrologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Nefrologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Nefrologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Urologia
 • 11

  PRZYCHODNIA KLINICZNA

  Wrocław , ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  telefon 071 784 20 01,
  • Poradnia Medycyny Pracy Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58      Telefon: 71 784 26 81  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Endokrynologiczna Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Endokrynologiczna-Osteoporozy Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Hematologiczna Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Transplantacji Szpiku Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia transplantologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Nowotworów Krwi Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia nowotworów krwi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Leczenia Bólu Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Dermatologiczna Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologii Onkologicznej Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia ginekologii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Patologii Ciąży Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła Rodzenia Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Szkoła rodzenia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Endokrynologiczna i Chorób Tarczycy Dla Dzieci Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Gastroenterologii i Zaburzeń Metabolicznych Dla Dzieci Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Chorób Zakaźnych u Dzieci Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Chorób Wątroby Dla Dzieci Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia HIV i AIDS Dla Dzieci Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS) dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Pediatryczna Szczepień Dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Hematologiczna Dziecięca Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Onkologiczna Dziecięca Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Skaz Krwotocznych Dla Dzieci Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia nowotworów krwi dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Transplantologii - Przeszczepów Szpiku Kostnego u Dzieci Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia transplantologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Genetyczna Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia genetyczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Genetyka kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Proktologiczna Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej dla Dzieci Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Urologiczna dla Dzieci Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia Psychogeriatryczna (Chorób Otępiennych) Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia psychogeriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Alergologiczna Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
 • 12

  OŚRODEK DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ

  Wrocław , ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  telefon 071 784 20 01,
  • Pracownia Medycyny Nuklearnej Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   Scyntygrafia - Radiofarmacja
  • Pracownia Cytogenetyki Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Pozostałe usługi pomocnicze - Genetyka kliniczna
   Techniki specjalne - Genetyka kliniczna
  • Pracownia Endoskopowa Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Chirurgia ogólna

Opieka zdrowotna Wrocław

Specjalizacje, resorty ZOZ Wrocław


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie