Treść życzeń komunijnych

O czym pamiętać formułując życzenia z okazji Pierwszej Komunii Świętej?

Życzenia komunijne nie muszę być specjalnie długie, nie istnieją też sztywne zasady, według których powinny być formułowane. To oczywiste, że prócz informacji takich jak imię i nazwisko adresata i nadawcy oraz, ewentualnie, daty i miejsca ceremonii, powinny nawiązywać do jej religijnego charakteru.

Życzenia mogą być napisane w serdecznym tonie – zwracamy się w końcu do dziecka i jednocześnie osoby znajomej. Zawsze warto jednak podkreślić doniosłość okazji i nawiązać do znaczenia sakramentu, w jakim uczestniczy dziecko. Najlepiej formułować je z intencją podkreślenia duchowego, religijnego wymiaru uroczystości. Możemy wyrazić w nich nadzieję, że przyszłe życie duchowe dziecka przystępującego do komunii będzie się odtąd rozwijać, lub, że jest to moment zawarcie przyjaźni z Chrystusem, która ma szansę trwać całe życie.

Jak pomóc piersiom wrócić do formy po ciąży i karmieniu piersią?

Jeśli umieszczamy życzenia na kartce, warto pamiętać o rozmieszczeniu informacji – w lewym górnym rogu bądź na środku powinien pojawić się zwrot do adresata, w prawym górnym rogu – data i miejsce ceremonii, a na dole strony po prawej – nasz podpis. W przypadku małej karteczki dołączanej do prezentu możemy zapełnić środkowe pole. Jeśli korzystamy z wierszowanej formuły życzeń, zapisujmy każdy wers w osobnej linijce. Cytaty możemy wziąć w cudzysłów.

Droga Julio,
W tym uroczystym dniu Twojego pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej
Życzymy Ci, aby dobry i miłosierny Bóg prowadził Cię przez całe Twoje życie
Obfitych bożych łask i wiele szczęścia życzą…

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)