Opracowanie katechizmu

Sobór Trydencki, który odbył się w latach 1545-1563, zapoczątkowując kontrreformację, ustalił wiele dekretów dotyczących nauczania religijnego dzieci oraz przyszłego kształtu Komunii Świętej.

Opracowanie katechizmu

Już w czasie trwania Soboru rozpowszechniło się ich wiele. Jednym z najbardziej znanych był katechizm św. Piotra Kanizjusza. W 1566 ukazał się również oficjalny katechizm Soboru, zwany Katechizmem Rzymskim, przeznaczonym głównie dla duszpasterzy, jako pomoc w nauczaniu. Niedługo potem katechizmy stały się popularne w całej Europie – we Włoszech na zlecenie papieża Klemensa VIII powstał katechizm kardynała Bellarmina, we Francji ukazały się przedruki Kanizjusza, natomiast w Hiszpanii autorami byli Astete i Ripaldy. Katechizmy stały się oficjalnymi podręcznikami do nauki religii dla dzieci.

Nowe obowiązki rodziców i duszpasterzy

Wynikało to z faktu ustalenia wspólnej edukacji religijnej dzieci przez duszpasterzy i rodziców. Rodzice zostali zobowiązani do posyłania dzieci na katechizację (w razie zaniedbań przypominaniem o obowiązku mieli się zająć proboszcz wraz z biskupem), a duszpasterze do jej przeprowadzenia. W ramach wzajemnej współpracy określano też, tzw. „wiek rozeznania” (wiek, w którym dziecko jest gotowe uczestniczyć w Eucharystii), gdyż nie został on na Soborze Trydenckim ustalony. Do jego określenia zostali wyznaczeni ojciec dziecka oraz spowiednik.

Pokolenie dobrej szkoły? Tak będą wyglądać według MEN szczęściarze reformy edukacji
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)