Juliusz Cezar

Gajusz Juliusz Cezar jest z pewnością jedną z najpowszechniej cytowanych postaci historycznych.

Juliusz Cezar

Gajusz Juliusz Cezar (ok. 101-44 p. n. e.) był rzymskim wodzem, politykiem, dyktatorem i pisarzem. Dziś jest powszechnie znaną postacią historyczną, dzieje jego kariery politycznej i kontrowersyjnych związków pobudzają wyobraźnię kulturową, owocując w postaci powieści, filmów i komiksów.

Jednym ze zdań, które historia uczyniła nieśmiertelnymi jest stwierdzenie „przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”, bardziej znane w swym oryginalnym, łacińskim kształcie – Veni, vidi, vici. Zostało wypowiedziane w 47 roku p. n. e. do senatu, jako określenie błyskawicznego zwycięstwa wojsk Cezara w bitwie pod Zelą.
Słowa te były w późniejszej historii wielokrotnie parafrazowane. Cesarz Karol V po wygranej bitwie pod Mühldorf rzekł: Veni, vidi, Deus vicit, co znaczy: „przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”. Przywiązanie do wartości chrześcijańskich zaakcentował też Jan III Sobieski po sławnej odsieczy wiedeńskiej w 1683 roku, pisząc: Venimus, vidimus et Deus vicit czyli „Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył”, które to słowa wygrawerowano na szabli, która była podarunkiem dla króla – „Za wiarę i Ojczyznę. Prowadź do boju. Venimus, vidimus, Deus vicit”.

Zobacz zwiastun filmu Ciemniejsza Strona Greja! Jest naprawdę mocny!

„Kości zostały rzucone” to znane słowa (łac. Alea iacta est), które Cezar wypowiedział przekraczając rzekę Rubikon podczas powrotu z Galii do Rzymu w 49 roku p. n. e., by skonfrontować się z wojskami Gnejusza Pompejusza. Było to podkreślenie nieodwołalności podjętej decyzji, jako że bieg Rubikonu stanowił granicę, której Juliusz Cezar miał nie przekraczał jako dowódca wojsk. Wyznaczył ją Senat w obawie przez zamachem stanu. Z tym wydarzeniem wiąże się też związek frazeologiczny funkcjonujący w języku – „przekroczyć Rubikon”, co oznacza: podjąć decyzję, po której nie będzie już odwrotu.

Innym znanym cytatem dotyczącym Cezara jest zwrot Ave, Caesar, morituri te salutant, z jakim zwracali się do wodza gladiatorzy, wchodzący na arenę walk. Słowa te oznaczają: „Bądź pozdrowiony, Cezarze, przez idących na śmierć”. Cezar w odpowiedzi podnosił prawą rękę. W XX wieku stało się to inspiracją dla pozdrowienia hitlerowskiego.

Ostatnim, równie znanymi cytatem są przypisywane Cezarowi ostatnie słowa przed śmiercią - Et tu Brute contra me? („I ty, Brutusie, przeciwko mnie?”). Padł on ofiarą spisku, uknutego przez senat i nie sądził, że może podejrzewać o współudział nawet swojego najwierniejszego przyjaciela – Brutusa. Cezara zamordowali spiskowcy senatu w 44 roku p. n. e.
Nawiązuje do tych słów Szekspir w III akcie pierwszej sceny sztuki Juliusz Cezar: Et tu Brute Then fall Ceasar („I ty Brutusie Więc padnij Cezarze”).

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)