POLECAMY

Przerwa na karmienie dziecka

Pracownica, która karmi piersią jedno lub więcej dzieci ma prawo do skorzystania z przerwy na karmienie.

Długość i liczba przerw jest zależna od wymiaru czasu pracy pracownicy oraz liczby dzieci karmionych piersią.

Pracownica, która karmi jedno dziecko

2 przerwy

po 30 minut każda

Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko

2 przerwy

po 45 minut każda

Pracownica, która pracuje mniej niż 6 godzin

1 przerwa

Jeśli karmi jedno dziecko – 30 minut przerwy

Jeśli karmi więcej niż jedno dziecko – 45 minut przerwy

Pracownica zatrudniona na czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwa nie przysługuje