Cytat

Cytat to dosłowne przytoczenie czyichś słów.

Najczęściej cytując podaje się autora wypowiedzi, jeśli pomija się jego osobę, mamy do czynienia z aluzją. Cytat występuje w literaturze, w przekazie ustnym lub w publikacjach naukowych, gdzie zazwyczaj opatrzony jest przypisem – dokładną informacją o autorze i dziele, z którego pochodzi. Jeśli cytat jest niejawny, mamy do czynienia z plagiatem, czyli przywłaszczeniem sobie autorstwa cudzej treści intelektualnej. Zamiast cytować możemy posłużyć się parafrazą, czyli swobodną modyfikacją oryginalnego przekazu, zachowującą jednak jego sens.

Tym utworem Natalia Przybysz przyznała się do aborcji. Posłuchaj
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)