POLECAMY

Słownik

Ustawienie poprzeczne

Ustawienie poprzeczne jest wtedy, kiedy płód ustawiony jest w macicy poziomo.