Słownik

Poród przedwczesny

Poród przedwczesny to poród przed 38. tygodniem ciąży.