POLECAMY

Słownik

Macica

Macica to narząd, w którym rozwija się zarodek i płód.